Sticky Regulamin - Liga Mistrzów

  Regulamin - Liga Mistrzów  1. Postanowienia ogólne.
  1.1. Każdy z uczestników Turnieju Liga Mistrzów (dalej LM) przystępując do rozgrywek ma obowiązek zapoznać się z regulaminem LM oraz wprowadzanymi na bieżąco aktualizacjami regulaminu.
  1.2. Uczestnik przystępując do rozgrywek akceptuje równocześnie regulamin.
  1.3. Organizatorem LM jest Team FutbolCup – opiekuni główni: sunshaine oraz mmysla92 (dalej Organizator).
  1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania uczestników LM.
  1.5. Organizator wiadomości skierowane do uczestników LM zamieszcza na forum LM w temacie Ogłoszenia – Puchary FutbolCup, a uczestnik ma obowiązek zapoznać się z opublikowaną wiadomością.
  1.6. Organizator jest zobowiązany do zaznaczania kolorem czerwonym zmian naniesionych ostatnią aktualizacją regulaminu.
  1.7. Wszelkie sporne, niejasne i nieujęte sytuacje w regulaminie są każdorazowo oceniane przez Organizatora, po czym podejmowana jest decyzja.
  1.8. Wyniki spotkań z danej kolejki LM pobierane są przez Organizatora za pomocą funkcji raportów z gier ligowych.
  Nie ma obowiązku przesyłania wyników na PW.

  2. Uczestnicy rozgrywek.
  2.1. Uczestnikami LM są zespoły, które zakwalifikowały się na podstawie listy zapisów umieszczonej na forum, a także przeprowadzonych kwalifikacji (czasami może być brak).
  2.2. W rozgrywkach LM nie mogą występować drużyny graczy, które decyzją Organizatora nie otrzymały zgody na występowanie w rozgrywkach LM w bieżącej edycji.
  2.3. Z uwagi na rangę rozgrywek Organizator nie reguluje zachowania FAIR w grze.
  2.4. Uczestnictwo w pierwszej edycji LM nie gwarantuje udziału w edycji kolejnej.
  2.5. Uczestnicy zobowiązują się do poinformowania Organizatora o rezygnacji z gry w LM.
  Nie zgłoszenie tego faktu będzie wiązało się z wykluczeniem z rozgrywek na kolejne 3 edycje.
  2.6. Uczestnicy są zobowiązani do zarezerwowania sobie wolnych terminów na czas trwania turnieju.
  2.7. Uczestnik w przypadku notorycznego naruszania regulaminu, sprawiania kłopotów, nie szanowania innych uczestników LM będzie miał dożywotni zakaz gry w Pucharach FutbolCup.
  2.8. Uczestnik, który w ostatniej fazie eliminacji odda chociażby jeden mecz walkowerem, wystawi rezerwowy skład czy uczyni to w jakikolwiek inny sposób, aby odpaść i uzyskać awans do fazy grupowej Ligi Europy, zostanie dożywotnio zdyskwalifikowany na grę w Pucharach FutbolCup.
  2.9. Uczestnik, który odda chociażby jeden mecz walkowerem, wystawi rezerwowy skład czy uczyni to w jakikolwiek inny sposób w fazie grupowej zostanie dożywotnio zdyskwalifikowany z gry w Pucharach FutbolCup (również na trwającą edycje) i pozbawiony nagród finansowych w danej edycji.

  2.10. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu gry, w innym przypadku uczestnik zostanie ukarany dyskwalifikacją na co najmniej jedną edycję.

  3. Zasady rozgrywek.
  3.1. Uczestnicy, zarówno gospodarze jak i goście akceptują/wysyłają MT w następujących terminach:
  a) rozgrywki LM wraz z eliminacjami (jeżeli takowe będą potrzebne) będą rozgrywane w każdą środę i piątek, począwszy od miesiąca października.
  b) październik: 14, 16, 28, 30.
  c) listopad: 11,13, 25, 27.
  d) grudzień: 2, 4, 9, 11, 23, 25.
  e) styczeń: 6, 8, 20, 22.
  f) luty: 3, 5, 17,19.
  g) marzec: 3, 5.
  h) w wypadku dłuższych eliminacji terminy zostaną przedłużone na kolejne dni marca zaczynając od pierwszej środy i piątku (z racji, że muszą być terminy parzyste kolejną środą będzie 17.03.2021).
  i) dokładny terminarz eliminacji, fazy grupowej i pucharowej zostanie przedstawiony po zakończeniu zapisów do LM.
  3.2. Gospodarz spotkania nie może zostać zmieniony.
  3.3. Terminarz par eliminacyjnych znany będzie z miesięcznym wyprzedzeniem (do 11.09.2020 r.).
  3.4. Mecze I i II (o ile znamy jest przeciwnik) rundy eliminacyjnej należy zaakceptować do 07.10.2020 r.
  3.5. Po terminie 07.10.2020 r., jeżeli przeciwnik nie akceptował zaproszenia można szukać partnera do rozegrania meczu towarzyskiego (dalej MT).
  3.6. Po pierwszej i każdej kolejnej fazie eliminacji, a także ostatnim meczu grupowym oraz rewanżowym meczu fazy pucharowej uczestnicy mają 7 dni na wysłanie/akceptacje zaproszenia na MT, od momentu ukazania się terminarza na forum.
  3.7. Uczestnik mający MT z nowym przeciwnikiem (ze względu, ze rywal nie wywiązał się z wysłaniem/akceptacją w terminie) jedynie z własnej nieprzymuszonej woli może anulować MT, by zagrać LM.
  3.8. W fazie eliminacji i pucharowej, gdy nie zostanie wyłoniony zwycięzca dwumeczu, gracze powinni w ciągu 48 godzin rozegrać dwa mecze symulacyjne (jeżeli będzie taka konieczność mecze symulacyjne należy rozgrywać aż zostanie wyłoniony zwycięzca) i przesłanie wyników do Organizatora na PW w grze lub forum.
  3.9. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się w wyznaczonym terminie:
  a) z winy jednego z managerów - zostaje ukarany on walkowerem.
  b) z winy obu managerów - zostają oni ukarani obustronnym walkowerem.
  c) decyzję o winie jednego bądź obu menadżerów, na podstawie złożonych wyjaśnień podejmuje Organizator.
  d) wyjaśnienia dotyczące powodu nierozegranego meczu należy przesłać Organizatorowi do godziny rozpoczęcia kolejki spotkania, które ma się nie odbyć.
  Tylko wyjaśnienia podparte zrzutami z ekranu (wysłane wiadomości z prośbą o zaakceptowanie MT oraz wysłane zaproszenia na MT) będą stanowiły niezbity dowód na uzyskanie korzystnego wyniku skargi.
  e) w przypadku braku wyjaśnień:
  1) jednej ze stron – zastosowanie ma punkt 3.9.a. na korzyść składającego wyjaśnienie.
  2) z obu stron – zastosowanie ma punkt 3.9.b.
  3.10. Liczba spotkań (faza grupowa i pucharowa):
  a) liczba spotkań eliminacyjnych będzie znana po zakończeniu zapisów.
  b) Liczba spotkań w fazie grupowej – 6.
  c) liczba spotkań w fazie pucharowej - 8.

  4. System rozgrywek.
  4.1. System rozgrywek LM to:
  a) przypisanie zespołów.
  1) w dniu kończącym zapisy podział uczestników na 3 części wg przynależności do lig.
  2) gdy zespół jest bez przydziału to wówczas zostaje zaliczony do ligi, w której występował w ostatnich swoich rozgrywkach.
  3) LM - Ekstraklasa (48 drużyn), LE - 1 Liga (48 drużyn), UECL - 2 Liga i niżej (reszta drużyn licząc od 97).
  4) jeżeli w którejś z grup zabraknie wymaganego przedstawiciela ligi bądź będzie ich za dużo, w ramach wskazanych wyżej limitów, wówczas na podstawie Rankingu ELO (dzień kończący zapisy) nastąpią przesunięcia ligowe.
  W praktyce oznacza to, że może się zdarzyć, gdy drużyna z Ekstraklasy będzie musiała zagrać w LE bądź drużyna z 1 Ligi będzie musiała wystąpić w LM.
  Analogicznie sytuacja może wystąpić miedzy LE a UECL.
  b) faza eliminacji.
  c) faza grupowa.
  d) faza pucharowa.
  e) spotkania w każdej z faz są metodą „mecz i rewanż”.
  f) forma przeprowadzenia eliminacji zależna od Organizatora.
  4.2. W rozgrywkach LM kolejność zespołów w tabelach ustalana jest według liczby zdobytych punktów.
  4.3.W przypadku równej ilości punktów:
  a) przy dwóch zespołach o kolejności w tabeli decyduje:
  1) bilans bramkowy.
  2) bramki strzelone.
  3) Ranking ELO – wyższa lokata wygrywa (dane brane są z dnia rozegrania ostatniego meczu grupowego).
  b) przy więcej niż dwóch zespołach:
  1) bilans bramkowy.
  2) bramki strzelone.
  3) Ranking ELO – wyższa lokata wygrywa (dane brane są z dnia rozegrania ostatniego meczu grupowego).
  4.4. Pary eliminacji będą wyłaniane z losowania z uwzględnieniem rozstawienia wg Rankingu ELO
  4.5. Faza grupowa:
  a) zagrają w niej 32 drużyny.
  - 16 awans bezpośredni (najwyższa lokata w Rankingu ELO w dniu zakończenia zapisów)
  - 16 drużyn wyłoni się z eliminacji (tylko jedna runda)
  - 16 które odpadną w eliminacjach awansuje do fazy grupowej LE.
  b) podział wg ELO (dzień w którym zakończyła się ostatnia faza eliminacji) na 4 koszyki po 8 zespołów i losowanie 8 grup po 4 zespoły.
  c) losowanie leży w gestii organizatora i nie będzie dokumentowane.
  d) awans do fazy pucharowej uzyskają 2 najlepsze drużyny z każdej grupy.
  e) drużyny z 3 miejsc zagrają w 1/16 LE.
  4.8. Faza pucharowa:
  a) 1/8 - zwycięzcy grup będą dobierani w pary na podstawie losowania z zespołami z miejsc drugich, przy czym zespoły rywalizujące w tej samej grupie nie mogą zostać dobrani w parę 1/8 finału Ligi Mistrzów.
  b) 1/4 oraz 1/2 losowanie bez podziału na koszyki wg Rankingu ELO
  c) finał również w formie dwumeczu.

  d) na zakończenie zwycięzca LM zagra ze zwycięzcą LE o Superpuchar FutbolCup.

  Post was edited 37 times, last by “sunshaine” ().