Sticky Regulamin - Liga Mistrzów

  Regulamin - Liga Mistrzów  1. Postanowienia ogólne.
  1.1. Każdy z uczestników Turnieju Ligi Mistrzów/Ligi Europy (dalej LM/LE) przystępując do rozgrywek ma obowiązek zapoznać się z regulaminem LM/LE oraz wprowadzanymi na bieżąco aktualizacjami regulaminu.
  1.2. Uczestnik przystępując do rozgrywek akceptuje równocześnie regulamin.
  1.3. Organizatorem LM/LM jest Team FutbolCup – opiekuni główni: sunshaine oraz mmysla92 (dalej Organizator).
  1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania uczestników LM/LE.
  1.5. Organizator wiadomości skierowane do uczestników LM/LE zamieszcza na forum LM/LE w temacie Ogłoszenia – Puchary FutbolCup, a uczestnik ma obowiązek zapoznać się z opublikowaną wiadomością.
  1.6. Organizator jest zobowiązany do zaznaczania kolorem czerwonym zmian naniesionych ostatnią aktualizacją regulaminu.
  1.7. Wszelkie sporne, niejasne i nieujęte sytuacje w regulaminie są każdorazowo oceniane przez Organizatora, po czym podejmowana jest decyzja.
  1.8. Wyniki spotkań z danej kolejki LM/LE pobierane są przez Organizator za pomocą funkcji raportów z gier ligowych. Nie ma obowiązku przesyłania wyników na PW.

  2. Uczestnicy rozgrywek.
  2.1. Uczestnikami LM/LE są zespoły, które zakwalifikowały się na podstawie listy zapisów umieszczonej na forum, a także przeprowadzonych kwalifikacji (czasami może być brak).
  2.2. W rozgrywkach LM/LE nie mogą występować drużyny graczy, które decyzją Organizatora nie otrzymały zgody na występowanie w rozgrywkach LM/LE w bieżącej edycji.
  2.3. Z uwagi na rangę rozgrywek Organizator nie reguluje zachowania FAIR w grze.
  2.4. Uczestnictwo w pierwszej edycji LM/LE nie gwarantuje udziału w edycji kolejnej.
  2.5. Uczestnicy zobowiązują się do poinformowania Organizatora o rezygnacji z gry w LM/LE. Nie zgłoszenie tego faktu będzie wiązało się z wykluczeniem z rozgrywek na kolejne 3 edycje.
  2.6. Uczestnicy są zobowiązani do zarezerwowania sobie wolnych terminów na czas trwania turnieju.
  2.7. Uczestnik w przypadku notorycznego naruszania regulaminu, sprawiania kłopotów, nie szanowania innych uczestników LM/LE będzie miał dożywotni zakaz gry w LM/LE.
  2.8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu gry, w innym przypadku uczestnik zostanie ukarany dyskwalifikacją na co najmniej jedną edycję.

  3. Zasady rozgrywek.
  3.1. Uczestnicy, zarówno gospodarze jak i goście akceptują/wysyłają MT w następujących terminach:
  a) rozgrywki LM/LE wraz z eliminacjami (jeżeli takowe będą potrzebne) będą rozgrywane w każdą środę i piątek, począwszy od miesiąca października.
  b) październik: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30.
  c) listopad: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29.
  d) grudzień: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27.
  e) w wypadku dłuższych eliminacji terminy zostaną przedłużone na styczeń zaczynając od pierwszej środy i piątku (z racji, że muszą być terminy parzyste pierwszą środą będzie 01.01.2020).
  f) dokładny terminarz eliminacji, fazy grupowej i pucharowej zostanie przedstawiony po zakończeniu zapisów do LM/LE.
  3.2. Gospodarz spotkania nie może zostać zmieniony.
  3.3. Terminarz par eliminacyjnych znany będzie z miesięcznym wyprzedzeniem (31.08.2019 r.).
  3.4. Mecze I i II (o ile znamy jest przeciwnik) rundy eliminacyjnej należy zaakceptować do 25.09.2019 r.
  3.5. Po terminie 25.09.2019 r., jeżeli przeciwnik nie akceptował zaproszenia można szukać partnera do rozegrania meczu towarzyskiego (dalej MT).
  3.6. Po pierwszej i każdej kolejnej fazie eliminacji, a także ostatnim meczu grupowym oraz rewanżowym meczu fazy pucharowej uczestnicy ze względu na rozgrywanie dwóch meczy w tygodniu, mają 72 godziny na wysłanie/akceptacje zaproszenia na MT, od momentu ukazania się terminarza na forum.
  3.7. Uczestnik mający MT z nowym przeciwnikiem jedynie z własnej nieprzymuszonej woli może anulować MT, by zagrać LM/LE.
  3.8. W fazie eliminacji i pucharowej, gdy nie zostanie wyłoniony zwycięzca dwumeczu, gracze powinni w ciągu 48 godzin rozegrać dwa mecze symulacyjne (jeżeli będzie taka konieczność mecze symulacyjne należy rozgrywać aż zostanie wyłoniony zwycięzca) i przesłanie wyników do Organizatora na PW w grze lub forum.
  3.9. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się w wyznaczonym terminie:
  a) z winy jednego z managerów - zostaje ukarany on walkowerem.
  b) z winy obu managerów - zostają oni ukarani obustronnym walkowerem.
  c) decyzję o winie jednego bądź obu menadżerów, na podstawie złożonych wyjaśnień podejmuje Organizator.
  d) wyjaśnienia dotyczące powodu nierozegranego meczu należy przesłać Organizatorowi do godziny rozpoczęcia kolejki spotkania, które ma się nie odbyć. Najlepiej, aby wyjaśnienia były podparte zrzutami z ekranu z wysłanymi wiadomościami z prośbą o zaakceptowanie MT.
  e) w przypadku braku wyjaśnień:
  1) jednej ze stron – zastosowanie ma punkt 3.9.a. na korzyść składającego wyjaśnienie.
  2) z obu stron – zastosowanie ma punkt 3.9.b.
  3.10. Liczba spotkań (faza grupowa i pucharowa):
  a) liczba spotkań eliminacyjnych będzie znana po zakończeniu zapisów.
  b) Liczba spotkań w fazie grupowej – 6.
  c) liczba spotkań w fazie pucharowej - 12.

  4. System rozgrywek.
  4.1. System rozgrywek LM/LE to:
  a) podział na LE i LM.
  1) w dniu kończącym zapisy podział uczestników na dwie równe części wg ELO (dzień zakończenia zapisów).
  2) drużyny znajdujące się najwyżej w ELO zagrają w LM.
  3) drużyny z niższych miejsc w ELO zagrają w LE.
  b) faza eliminacji.
  c) faza grupowa.
  d) faza pucharowa.
  e) spotkania w każdej z faz są metodą „mecz i rewanż”.
  f) forma przeprowadzenia eliminacji zależna od Organizatora.
  4.2. W rozgrywkach LM/LE kolejność zespołów w tabelach ustalana jest według liczby zdobytych punktów.
  4.3.W przypadku równej ilości punktów:
  a) przy dwóch zespołach o kolejności w tabeli decyduje:
  1) bilans bramkowy.
  2) bramki strzelone.
  3) ranking ELO – wyższa lokata wygrywa (dane brane są z dnia rozegrania ostatniego meczu grupowego).
  b) przy więcej niż dwóch zespołach:
  1) bilans bramkowy.
  2) bramki strzelone.
  3) ranking ELO – wyższa lokata wygrywa (dane brane są z dnia rozegrania ostatniego meczu grupowego).
  4.4. Pary eliminacji będą wyłaniane z losowania z uwzględnieniem rozstawienia wg ELO
  4.5. Faza grupowa:
  a) podział wg ELO (dzień w którym zakończyła się ostatnia faza eliminacji) na 4 koszyki po 16 zespołów i losowanie 16 grup po 4 zespoły.
  b) losowanie leży w gestii organizatora i nie będzie dokumentowane.
  4.8. Faza pucharowa:
  a) 1/16 - zwycięzcy grup będą dobierani w pary na podstawie losowania z zespołami z miejsc drugich, przy czym zespoły rywalizujące w tej samej grupie nie mogą zostać dobrani w parę 1/16 finału Ligi Mistrzów.
  b) 1/8 – podział na dwa koszyki wg ELO (dzień w którym zakończył się drugi mecz 1/16) i losowanie.
  c) 1/4 oraz 1/2 losowanie bez podziału na koszyki wg ELO
  d) finał również w formie dwumeczu.
  e) na zakończenie zwycięzca LM zagra ze zwycięzcą LE o Superpuchar FutbolCup.

  Post was edited 19 times, last by “sunshaine” ().