Wzrost otrzymywanych środków od sponsorów w ekstraklasie