Announcement Gala FutbolCup

  Gala FutbolCup

  Witajcie Menadżerowie!

  Zostało już niewiele czasu na nominowanie najlepszych menadżerów/projektów w 7 kategoriach, którzy według Was zasłużyli na wyróżnienie w grze.


  *Nominujemy w 7 kategoriach*

  UŻYTKOWNIK FORUM I GRY


  DRUŻYNA ROKU FC


  OBJAWIENIE (NIESPODZIANKA) ROKU


  WYDARZENIE ROKU FC


  NAJŁADNIEJSZY HERB/LOGO


  PROFIL KLUBU


  PROJEKT ROKU FC


  Nominować można w tematach, które zostały utworzone dla danej kategorii, również w nich możecie dowiedzieć się na co zwrócić szczególną uwagę nominując.

  W styczniu odbędzie się głosowanie, które zostanie podzielone w dwojaki sposób.
  Przed samym głosowaniem zostaną podane szczegóły dotyczące głosowania.

  Głosy będą mogli oddać wszyscy managerowie w ankiecie oraz osobno głosować będzie zgłoszone jury stworzone z przedstawicieli z czterech stowarzyszeń (BTF, Grupa G8, WDFC, ZUPF) - po dwie osoby z każdego oraz Team FutbolCup, co daje łącznie 14 osób.

  Po zsumowaniu głosów zostaną ogłoszone wyniki pierwszej Gali FutbolCup.

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZABAWIE!

  Post was edited 18 times, last by “sunshaine” ().

  Moi Drodzy,

  wyszliśmy na ostatnią prostą - zostały stworzone tematy z ankietami, w których oddajecie głosy na swoich faworytów w jednej z kategorii. Można oddać wyłącznie jeden głos.

  Głosowanie kończy się 19/01/2020 o 23:59.

  Do każdej osoby z jury wyślę PW, aby przesłała mi swoje głosy.

  Gdybym przypadkiem pominął kogoś z nominowanych proszę dać znać w dyskusjach lub na PW w grze.

  Jest całkowity zakaz nakłaniania, agitowania na korzyść osoby/projektu/wydarzenia.


  Głosy oddane przez jury zostaną OPUBLIKOWANE, tak aby nie było żadnych wątpliwości co do wyników Gali.

  Zasady zliczania głosów.

  Równocześnie głosują managerowie oraz jury (które również może oddać głos w ankiecie).

  Po zakończeniu głosowania zostanie stworzona tabela gdzie zostaną przyznane punkty(identycznie jak dla konkursu skoków narciarskich tj. 100 pkt - 80 pkt 60 pkt itd.) osobno dla głosowań jury i managerów.

  Na tej podstawie zostaną wyłonieni zwycięzcy.

  W przypadku równej liczby punktów, wyższe miejsce przyznawane jest tej osobie/projektowi/wydarzeniu, które było wyżej w głosowaniu managerów.

  Może to być niejasne, dlatego poniżej przykłady.

  Nominowane osoby:

  Gracz A - w głosowaniu managerów zajął 3 miejsce, w głosowaniu jury 2 miejsce, przyznane pkt: 60 + 80 = 140 2 miejsce w Gali (wyższe miejsce w głosowaniu managerów)

  Gracz B - w głosowaniu managerów zajął 2 miejsce, w głosowaniu jury 3 miejsce, przyznane pkt: 80 + 60 = 140, 3 miejsce w Gali (niższe miejsce w głosowaniu managerów)

  Gracz C - w głosowaniu managerów zajął 4 miejsce, w głosowaniu jury 4 miejsce, przyznane pkt: 50 + 50 = 100, 4 miejsce w Gali

  Gracz D - w głosowaniu managerów zajął 1 miejsce, w głosowaniu jury 1 miejsce, przyznane pkt: 100 + 100 = 200, ZWYCIĘZCA GALI

  Post was edited 5 times, last by “woooojtaaaas” ().