Dodanie opcji wyszukiwania kapitana na rynku transferowym