Regulamin LT DE

  Regulamin LT DE

  REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI TOWARZYSKIEJ

  1. Ogólne postanowienia:

  Pkt 1.1. Każdy z uczestników Ligi Towarzyskiej (dalej LT) przystępując do rozgrywek ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Ligi Towarzyskiej (dalej Regulamin) oraz wprowadzanymi na bieżąco aktualizacjami Regulaminu.
  Pkt 1.2. Uczestnik LT przystępując do rozgrywek akceptuje Regulamin.
  Pkt 1.3. Organizatorem LT jest woooojtaaaas (dalej Organizator).
  Pkt 1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego poinformowania uczestników LT (proszę zwracać uwagę na ostatnią aktualizację Regulaminu - dół strony).
  Pkt 1.5. Każda kolejna edycja startuje zaraz po zakończeniu poprzedniej edycji po potwierdzeniu udziału przez uczestników (LT rozgrywana jest ciągiem).
  Pkt 1.6. Formuła rozgrywek LT jest ustalana po konsultacjach z uczestnikami LT.
  Pkt 1.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formuły rozgrywek przy zwiększeniu liczby uczestników bez konsultacji z uczestnikami.
  Pkt 1.8. Wyniki podawane są w:
  a. wiadomości prywatnej w grze lub na forum bezpośrednio Organizatorowi. Temat wiadomości ma zawierać datę lub numer kolejki, a w treści wiadomości ma być wskazany wynik spotkania,
  b. odpowiednim temacie na forum zamieszczając post zawierający datę lub numer kolejki, a w treści postu ma być wskazany wynik spotkania.
  Pkt 1.9. Organizator aktualizuje tabelę co kolejkę, jeśli spłynęły wszystkie wyniki z danej kolejki LT.
  Pkt 1.10. Na wyraźną prośbę pierwotnego gospodarza może zostać zmieniony gospodarz. Przez wyraźną prośbę rozumie się:
  a. wysłaną wiadomość o zmianie miejsca spotkania,
  b. zaakceptowanie wysłanego zaproszenia na MT z zamienionym miejscem spotkania przez drugiego uczestnika (pierwotnego gościa),
  c. wysłanie zaproszenia na MT z zamienionym miejscem spotkania przez pierwotnego gospodarza.
  Pkt 1.11. Organizator wiadomości skierowane do ogółu uczestników LT zamieszcza na forum LT w zakładce Ogłoszenia. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z opublikowaną wiadomością.
  Pkt 1.12. Organizator jest zobowiązany do zaznaczania kolorem niebieskim zmian naniesionych ostatnią aktualizacją Regulaminu.

  2. Uprawnieni do gry:

  Pkt 2.1. W rozgrywkach LT biorą udział zespoły, które zakwalifikowały się na podstawie listy zapisów umieszczonej na Forum.
  Pkt 2.2. W rozgrywkach LT nie mogą występować drużyny graczy, które decyzją organizatora LT nie otrzymały zgody na występowanie w rozgrywkach LT w bieżącej edycji.

  3. Zasady rozgrywek

  Pkt 3.1. Zaakceptowanie/wysłanie MT następuje w terminach:
  a. pierwsza runda (kolejki 1-11) do 4 dni po wrzuceniu terminarza przez Organizatora (najczęściej będzie to 26 dzień miesiąca),
  b. druga runda (kolejki 12-22) do końca danego miesiąca,
  c. mecze między sezonami do końca pierwszej rundy.

  Pkt 3.2. Po niezaakceptowaniu przez jedną ze stron MT w wymaganym terminie można poszukiwać nowego rywala na wolny termin.
  Pkt 3.3. Uczestnik mający MT z nowym sparingpartnerem jedynie z własnej nieprzymuszonej woli może anulować MT, by zagrać LT.
  Pkt 3.4. Aby nie narażać na koszty oraz walkowery uczestników LT dopuszcza się możliwość dogrania zaległego spotkania w formie symulacji najpóźniej do 24h po terminie MT. Symulację można zagrać przed terminem MT. Wynik należy przesłać Organizatorowi w wiadomości prywatnej w grze.
  Pkt 3.5. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się w wyznaczonym terminie:
  a. z winy jednego z managerów - zostaje ukarany on walkowerem,
  b. z winy obu managerów - zostają oni ukarani obustronnym walkowerem,
  Pkt 3.5.1. Decyzję o winie jednego bądź obu menadżerów, na podstawie złożonych wyjaśnień podejmuje Organizator.
  Pkt 3.5.2. Wyjaśnienia dotyczące powodu nierozegranego meczu należy przesłać Organizatorowi w terminie 24h od ostatniego dnia w którym spotkanie powinno się odbyć.
  Pkt 3.5.3. W przypadku braku wyjaśnień:
  a. jednej ze stron – zastosowanie ma Pkt. 3.5. a. na korzyść składającego wyjaśnienie.
  b. z obu stron – zastosowanie ma Pkt. 3.5. b.
  Pkt 3.6. Gracz, który nie rozgrywa MT może zostać wykluczony z rozgrywek przez Organizatora LT.
  Pkt 3.7. Wykluczenie z rozgrywek może obejmować maksymalnie pięć edycji LT i będzie rozpatrywane w każdym przypadku indywidualnie, a jest uzależnione m.in. od:
  a. liczby oddanych MT przez w/o w poprzednich edycjach,
  b. liczby oddanych MT przez w/o w bieżącej edycji,
  c. liczby pustych MT poszkodowanych zespołów,
  d. innych przyczyn (np. częstotliwość, świadomość popełnianego czynu itp.).
  Pkt 3.8. W rozgrywkach LT kolejność zespołów w tabeli ustalana jest według liczby zdobytych punktów.
  Pkt 3.9. W przypadku równej ilości punktów:
  Pkt 3.9.1. Przy dwóch zespołach o kolejności w tabeli decyduje:
  a. liczba spotkań oddanych w/o,
  b. bilans bramkowy,
  c. bramki strzelone,
  d. liczba zwycięstw,
  e. spotkania bezpośrednie między zespołami,
  f. przy dalszej równości, zarządza się dodatkowy dwumecz symulacyjny.
  Pkt 3.9.2. Przy więcej niż dwóch zespołach:
  a. liczba spotkań oddanych w/o,
  b. bilans bramkowy
  c. bramki strzelone
  d. liczba zwycięstw,
  e. mecze bezpośrednie między zespołami,
  f. przy dalszej równości, zarządza się dodatkowe dwumecze symulacyjne.
  g. przy dalszej równości, zarządza się losowanie przeprowadzone przez Oragnizatora
  Pkt 3.10. Wszelkie sporne i niejasne sytuacje rozstrzygane są przez Organizatora.
  Pkt 3.11. Zespół, który w trakcie rozgrywek LT rezygnuje z dalszego uczestnictwa zostaje przesunięta na ostatnie miejsce w tabeli. Spotkania z udziałem takiej drużyny są dogrywane, ale weryfikowane jako walkower na korzyść przeciwnika.

  Aktualizacja: 28.07.2018r.