Język, avatar i sygnatura

  Język, avatar i sygnatura

  Zmiana języka, jak dodać avatar i sygnaturę

  Rejestracja
  Po rejestracji można zmienić język forum, niestety nasz język narodowy jest niedostępny, więc do wyboru pozostają inne.
  W tym celu klikamy w opcję
  /

  Rozwijamy opcje językowe klikając na flagę, i wybieramy preferowany przez nas język.
  /

  Potwierdzamy zmiany przyciskiem
  /

  Dodawanie avataru i sygnatury
  Aby dodać avatar lub sygnaturę należy w tym samym menu ustawień wejść w poniższe linki, avatar musi spełniać wymagania jeśli chodzi o rozdzielczość i rozmiar.

  Post was edited 1 time, last by “mm2” ().