Sticky Regulamin wypłaty nagród

  Regulamin wypłaty nagród  1. Postanowienia ogólne:


  Pkt 1.1 Wypłata nagród uzależniona jest od zajętego miejsca przez Uczestnika.
  Pkt 1.2 W przypadku złamania pkt 3.8. Regulaminu LT Uczestnik nie jest uwzględniany przy wypłacie nagród.
  Pkt 1.3 W przypadku gdy Uczestnik LT ma na swoim koncie:
  a. łącznie 2 spotkania oddane w/o lub rozegrane symulacją otrzymuje 80% wartości nagrody,
  b. łącznie 3 spotkania oddane w/o lub rozegrane symulacją otrzymuje 60% wartości nagrody,
  c. łącznie 4 spotkania oddane w/o lub rozegrane symulacją otrzymuje 40% wartości nagrody,
  d. łącznie 5 spotkania oddane w/o lub rozegrane symulacją otrzymuje 20% wartości nagrody,
  e. Uczestnik może usprawiedliwić brak aktywności, wtedy Organizator LT podejmuje decyzję o wartości wypłaconej nagrody LT.

  Pkt 1.4 Kwestie nieomówione w ninejszym Regulaminie podlegają każdorazowo ocenie Organiztora LT (woooojtaaaas).

  2. Sponsorzy:
  Pkt 2.1 Dzieli się Sponsorów na:
  a. ogólnych,
  b. tytularnych,
  c. dla danej ligi.
  Pkt 2.2. Sponsor ogólny - nagroda trafia do ogólnego koszyka nagród (najlepsze zespoły każdej ligi),
  Pkt 2.3. Sponsor tytularny - nagroda trafia do Uczestników grających w lidze, gdzie ten sponsor ma wykupione prawa tytularne do nazwy ligi,
  Pkt 2.4. Sponsor dla danej ligi - sponsor, który daje nagrodę dla danej Uczestników danej ligi.
  Pkt 2.5. Nagrody mają być podzielone przez Sponsorów albo równo, na każego Uczestnika ligi lub malejąco (tzn. najlepszy dostaje najwięcej, każdy kolejny odpowiedni mniej).

  Aktualizacja: 27.08.2019

  Post was edited 11 times, last by “woooojtaaaas” ().