Sticky Regulamin zapisujących się do LT

  Regulamin zapisujących się do LT  1. Postanowienia ogólne:


  Pkt 1.1 Każdy z managerów zapisujących się do Ligi Towarzyskiej (LT) akceptuje Regulamin LT i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  Pkt 1.2 Zapisy są zawsze prowadzone na najbliższą edycję.
  Pkt 1.2 Każdy z zapisanych ma obowiązek zostawić wolne terminy MT na edycję, do której się zapisuje (zapisując się np. w grudniu na styczeń, zapisujący się manager ma obowiązek zostawić wolne terminy MT w styczniu).
  1.3 Osoba zapisująca się ma obowiązek "wykupu" subskrypcji mojej gazetki oraz zaproszenia mnie do listy przyjaciół.
  Pkt 1.4 Każdy z managerów, który się zapisał, a nie spełnił któregos z powyższych punktów Regulaminu bez informowania managera nie zostanie wzięty pod uwagę przy tworzeniu terminarza LT.
  Pkt 1.5 Kwestie niomówione w ninejszym Regulaminie podlegają każdorazowo ocenie Organiztora LT (woooojtaaaas).

  Post was edited 2 times, last by “dzelen” ().