Regulamin forum

  Regulamin forum

  Regulamin Forum.

  Drodzy Gracze!

  Zarówno na forum, jak i w grze przykładajcie szczególną uwagę do tonu
  wypowiedzi, w którym prowadzicie między sobą dyskusje. Dbajcie o to, by
  pozostać na cywilizowanym poziomie i nie popisywać się nadzwyczajnym
  brakiem kultury.

  Kto zdecydowanie naruszy zasady dobrego tonu, zostanie usunięty nie
  tylko z forum, ale i z gry. Ostrzegamy, że w przypadkach używania
  wulgarnego tonu wypowiedzi będziemy niezwłocznie podejmowali zdecydowane
  kroki w celu uniknięcia ewentualnej eskalacji konfliktów.

  Pamiętajcie więc, że nie akceptujemy obelg, wyzwisk, wypowiedzi o
  obraźliwych, seksistowskich, pornograficznych lub w inny sposób moralnie
  potępianych i nieprzyzwoitych, a w szczególności rasistowskich,
  radykalnie prawicowych lub lewicowych treściach oraz jakichkolwiek
  innych ubliżających dobremu tonowi zachowań.

  Pamiętajcie, że podczas rejestracji zaakceptowaliście następujące zasady:

  § 1 Aby partycypować w grze Futbolcup konieczne jest zaakceptowanie Zasad gry i Ogólnych Warunków Użytkowania.

  § 2 Gra Futbolcup stwarza możliwości komunikacji między jej
  użytkownikami. Za treść pisemną i graficzną ich przekazu użytkownicy
  ponoszą odpowiedzialność sami. Pornograficzne, rasistowskie, obraźliwe i
  łamiące obowiązujące prawo treści mogą doprowadzić do
  natychmiastowego skasowania konta. Dotyczy to również jakiegokolwiek
  sposobu nadużywania możliwości komunikacji w ramach gry.


  Mamy nadzieję, że zachowanie pewnych standardów kultury jest dla Was
  oczywiste i nie trzeba Wam o tym na każdym kroku przypominać! Na
  wszelki wypadek cytujemy jednakże standardy Netykiety z Wikipedii:

  Zalecenia netykiety

  * zakaz spamowania (m.in. wysyłania niechcianych linków do stron)

  * zakaz wysyłania tzw. "łańcuszków szczęścia"

  * nakaz zapoznania się z wykazem FAQ przed zadaniem pytania

  * zakaz nadmiernego cross-postowania czyli wysyłania e-maili lub postów do kilku grup naraz

  * zakaz wysyłania e-maili/postów do wielu osób naraz z jawnymi adresami poczty elektronicznej (stosujemy kopię ukrytą)

  * zakaz pisania nie na temat (OT – OffTopic)

  * zakaz pisania kilka razy z rzędu (szczególnie restrykcyjnie używany na forach posiadających funkcję edycji postu)

  Dla usług interaktywnych (IRC, komunikatory, czaty, fora dyskusyjne na stronach WWW):

  * zakaz floodowania

  * nakaz zapoznania się z FAQ danego kanału/forum/czatu i przestrzeganie zawartych tam zasad szczegółowych

  * zakaz nagabywania (upartego łączenia się z) osób które sobie tego nie życzą

  * zasady korzystania z różnych języków na kanałach wielonarodowościowych

  * zakaz ciągłego pisania wielkimi literami

  * nakaz używania emotikon z rozwagą (mają być dodatkiem do tekstu, a nie główną treścią)

  * na forach internetowych zwracamy się po imieniu lub po nicku. Nigdy samym nazwiskiem."

  Na wypadek ewentualnych problemów w grze lub prywatnej korespondencji z
  innymi graczami, możecie zwrócić się do nas w każdej chwili z prośbą o
  pomoc. Obiecujemy zająć się sprawą i podjąć odpowiednie kroki.

  źródło: Wikipedia

  -----------------------

  Wszystkie wątki osób burzących porządek na forum lub nie stosujących się
  do obowiązującego tu regulaminu będą niezwłocznie przenoszone do
  kosza, a użytkownikom forum stosującym tego rodzaju praktyki zostanie
  na tydzień zabrana możliwość korzystania z forum gry Futbolcup.

  Na wypadek ponownego niezastosowania się do regulaminu forum użytkownik zostanie usunięty z niego na zawsze.

  W tym miejscu przypominamy również, że:

  - podczas rejestracji na forum gry Futbolcup każdy z użytkowników forum zaakceptował poniższą regulację:

  Zgadzasz się nie pisać żadnych wypowiedzi o charakterze obraźliwym,
  oszczerczym, propagującym treści niezgodne z polskim prawem lub
  naruszających cudze prawa autorskie. Robienie tego może spowodować, że
  zostaniesz zbanowany na zawsze, a Twój dostawca internetu powiadomiony o
  Twoim zachowaniu. Zgadzasz się, że „forum.futbolcup.pl” ma prawo w
  każdej chwili usunąć, edytować, przenieść lub zablokować każdy wątek.


  - podczas rejestracji do gry każdy zaakceptował poniższą regulację:

  OWU

  §7 Obowiązki użytkownika

  (5) Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać w serwisie żadnych zdjęć,
  obrazków, linków, słów, reklam i wypowiedzi o politycznych,
  obraźliwych, seksistowskich, pornograficznych lub w inny sposób moralnie
  potępianych i nieprzyzwoitych, w szczególności rasistowskich,
  radykalnie prawicowych lub lewicowych treściach.

  Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie używać w serwisie pojęć, nazw
  własnych i zdjęć/obrazków chronionych prawami autorskimi. W przypadku
  wątpliwości użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć
  niezaakceptowane przez operatora treści. W przypadku zaniechania przez
  niego tego działania podejrzane treści zostaną usunięte przez
  operatora.

  (6) Użytkownik zobowiązuje się wypełniać wskazówki i zalecenia
  operatora, jego współpracowników, administratorów, moderatorów i
  pracowników technicznych. W szczególności dotyczy to instrukcji
  administratorów i moderatorów ewentualnie przynależącego do serwisu
  forum.


  Post was edited 2 times, last by “dzelen” ().

  (7) Zawinione działania niezgodne z wyżej wymienionymi obowiązkami
  uprawnia moderatora do niezwłocznego wykluczenia użytkownika z
  uczestnictwa we wszelkich serwisach i zablokowania lub skasowania
  odpowiedniego konta lub wszystkich kont użytkownika. Wszelkie w momencie
  usunięcia lub zablokowania konta posiadane lub zamówione dobra -
  monety, premie itp. nie zostają zwrócone lub w jakikolwiek inny sposób
  zrekompensowane.

  Użytkownik forum zobowiązuje się do unikania docinków oraz
  sformułowań, które mogą być uznane za obraźliwe oraz do udzielania
  rzeczowych i przemyślanych odpowiedzi.

  Użytkownik forum zobowiązuje się nie oczerniać innych użytkowników
  forum w żaden sposób (w wątkach, sygnaturach, czy też przez tworzenie
  tak zwanych czarnych list).

  Publikowanie wiadomości prywatnych z forum lub gry jest zabronione.
  Ponadto użytkownik forum zobowiązuje się unikać stosowania anonimowych
  cytatów, gdyż pozbawiają one ich autorów możliwości zajęcia stanowiska
  i obrony.

  Teorie i dyskusje dotyczące możliwości wykorzystywania bugów, łamania i
  obchodzenia reguł gry oraz wykorzystywania ewentualnych luk w
  regulacjach są niedozwolone.

  Ewentualne zgłoszenia w tej kwestii prosimy kierować do supportu gry.

  Użytkownik zobowiązany jest stosować się do wskazówek administratorów i
  moderatorów i nie zakładać wątków na tematy, które zostały zamknięte
  lub przeniesione do kosza, ponieważ jest to niezgodne ze wskazówkami
  pracowników forum.

  Ekstremalne prowokacje, obrazy, obwinianie i oczernianie oraz odmowa
  przestrzegania regulaminu forum może prowadzić do natychmiastowego
  zablokowania konta bez konieczności uprzedniego ostrzegania użytkownika.

  Posiadanie więcej niż jednego konta na forum gry jest niedozwolone.

  Sugestie i sposób wyrażania krytyki

  Forum gry Futbolcup służy w pierwszej linii jako platforma komunikacji.

  Jesteśmy otwarci na propozycje i konstruktywną krytykę graczy, jednakże
  powinny być one zamieszczane w przewidzianym ku temu na forum dziale.

  Ewentualne sugestie i krytyka powinny być podparte rzeczowymi
  argumentami i opierać się na faktach oraz przyczynić się do zwiększenia
  przyjemności z gry.

  Pragniemy zwrócić uwagę, że istnieje zasadnicza różnica między dyskusją
  na kulturalnym poziomie i konstruktywną krytyką, a bezpodstawnymi
  spekulacjami, umyślnym rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji,
  prowokacjami i pomówieniami, których jedynym celem jest szarganie
  dobrego imienia firmy oraz jej pracowników.

  W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do usuwania tego rodzaju
  wypowiedzi bez uprzedniego ostrzeżenia/ upomnienia ich autorów oraz do
  usuwania tego rodzaju wątków z forum gry Futbolcup.

  Ograniczenia dotyczące sygnatur:

  Oto nasze warunki ramowe dla sygnatur:

  - max. 5 linijek/wierszy (także linijki z grafikami i puste linijki wliczają się w przewidziane 5 wierszy).

  - max. wysokość grafik nie może przekraczać w sumie 150 pixeli

  - max. wielkość wszystkich grafik nie może przekraczać 50 kB
  (uwzględnijcie, że niektórzy z użytkowników łączą się z internetem za
  pomocą modemu lub ISDN)

  - max. szerokość sygnatury nie może przekroczyć 550 pixeli.

  Sygnatury przekraczające dozwolone rozmiary zostaną usunięte.

  UWAGA! Wyjątek od wyżej zamieszczonych reguł dotyczących sygnatur stanowią sygnatury przejęte z gry Futbolcup.

  Copyright oraz ochrona prawna marek i znaków towarowych

  Uprzejmie prosimy o niezamieszczanie w postach, nieużywanie w nickach
  oraz avatarach nazw, obrazków i grafik, które naruszają Copyright lub
  zastrzeżone prawem nazwy i znaki towarowe. Dotyczy to również różnego
  rodzaju smileys, które nie są bezpośrednio zalinkowane na naszym forum.

  Apelujemy do Waszego rozsądku! Zarówno my jak i wy będziemy musieli w
  takiej sytuacji ponieść konsekwencje. Wam grozi natychmiastowe
  skasowanie konta, nam konsekwencje prawne na wypadek, jeżeli Was nie
  usuniemy!

  Nie wspieramy także hotlinkingu/leechingu/ograniczania możliwości
  przetwarzania danych przez nasze serwery przez hostowanie na nich
  Waszych danych.

  Obce linki, Ściągnij-linki oraz tzw. Reflinki (Linki reklamowe)

  Pragniemy zwrócić uwagę, że zamieszczanie wszelkiego rodzaju obcych linków*,
  ściągnij-linków oraz tzw. reflinków (linków reklamowych) nie
  dotyczących gry Futbolcup zabronione jest zarówno w Waszych postach, sygnaturach
  lub zdjęciach/screenach przesłanych na forum.

  Wszyscy, którzy mimo wyraźnego zakazu zamieszczą niedozwolone linki w
  postach lub sygnaturach i nie usuną ich na żądanie moderatorów lub
  adminów zostaną na tydzień zablokowani.


  Zabrania się zamieszczania na forum gry Futbolcup jakichkolwiek linków
  prowadzących do stron konkurencji. Konsekwencja łamania tego punktu
  regulaminu została opisana powyżej.

  * Przez obce linki rozumiane są wszelkiego rodzaju odnośniki
  [bezpośrednie oraz pośrednie] do obcych stron, bez względu na ich zapis i
  fakt parsowania.

  Reguły dotyczące bannerów, screenshotów i innych grafik o tematyce gry Futbolcup

  W celu uniknięcia zamieszczania bannerów o nad proporcjonalnych
  rozmiarach jesteśmy zmuszeni wprowadzić także tutaj pewne ograniczenia
  techniczne, tak aby wszyscy użytkownicy, także i ci łączący się z
  internetem za pomocą modemu w miarę normalnie mogli korzystać z forum.

  Prosimy o zrozumienie, że nie chodzi nam w tym przypadku o ograniczenie
  Waszej kreatywności, ale o sprawiedliwe traktowanie wszystkich
  użytkowników i umożliwienie każdemu zaprezentowania własnego ogródka.

  Każdy post nie może mieć więcej niż:

  - maksymalnie 5 grafik

  - maksymalnej wielkości pliku 150 kb (153.600 Bytes)

  - maksymalnej wielkości wszystkich plików przekraczającej 600 x 600 pixeli.

  Wszystkie zamieszczane grafiki, screenshoty lub teksty nie mogą być
  chronione prawami autorskimi, w przeciwnym wypadku ich używanie musi
  zostać zezwolone przez posiadającego odpowiednie prawa. Informacja, czy
  daną stronę internetową możecie bezpośrednio linkować (tzw. hotlinking
  lub leeching) podana jest zazwyczaj w Impressum danej strony
  internetowej.

  Wszystkie zakazane grafiki, linki, screenshoty i teksty będą bez ostrzeżenia kasowane.

  Wskazówka: Grafiki pochodzące z niektórych stron internetowych będą
  automatycznie blokowane/kasowane przez nasz system jako naruszające
  prawa autorskie.

  Tools/narzędzia, skrypty i pomocnicze programy cheaterskie

  Drodzy Gracze prosimy weźcie sobie do serca, iż WSZELKIEGO RODZAJU
  programy wykonujące automatyczne działania w grze traktowane są przez
  nas jako potencjalne boty, a ich użytkownicy jako potencjalni cheaterzy
  (oszuści).

  Nawet w przypadku teoretycznie nieszkodliwych programów będziemy musieli
  podjąć drastyczne działania kończące się zablokowaniem i skasowaniem
  Waszego konta.

  Pamiętajcie proszę, że WSZYSTKIE akcje, których nie dokonujecie w grze
  Futbolcup manualnie zostaną zaklasyfikowane jako boty i ukarane
  skasowaniem konta!

  Dlatego apelujemy: grajcie fair!

  Wszelkiego rodzaju programy pomocnicze często są sprytnym trickiem oszustów, którzy
  obiecując Wam w ten sposób korzyści przechwytują Wasze dane dostępu i
  plądrują Wasze konta!

  Dlatego też używanie wszelkiego rodzaju narzędzi i programów
  pomocniczych odbywa się na Wasza własną odpowiedzialność i w pełnej
  świadomości związanych z tym konsekwencji.

  Nasi moderatorzy i administratorzy będą niezwłocznie usuwali z forum
  wszelkie linki do tego rodzaju oprogramowania lub posty reklamujące tego
  typu narzędzia.

  Moderatorskie BB kody

  BBCody [mod] oraz [faq] mogą być używane wyłącznie przez administratorów
  i moderatorów, użycie ich przez nieupoważnioną do tego osobę, będzie
  karane ostrzeżeniami i może w przypadku niezastosowanie się do
  wskazówek pracowników forum doprowadzić do zablokowania konta.

  Kolor czerwony przeznaczony jest dla
  moderacji i administracji.W każdym zakresie forum i jest zabroniony do
  używania go przez zwykłych użytkowników !

  Post was edited 2 times, last by “dzelen” ().