Sticky Regulamin - Liga Europy

  Regulamin - Liga Europy

  Regulamin - Liga Europy

  1. Postanowienia ogólne.
  1.1. Każdy z uczestników Turnieju Liga Europy (dalej LE) przystępując do rozgrywek ma obowiązek zapoznać się z regulaminem LE oraz wprowadzanymi na bieżąco aktualizacjami regulaminu.
  1.2. Uczestnik przystępując do rozgrywek akceptuje równocześnie regulamin.
  1.3. Organizatorem LE jest Team FutbolCup – opiekun główny: sunshaine (dalej Organizator).
  1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania uczestników LE.
  1.5. Organizator wiadomości skierowane do uczestników LE zamieszcza na forum LE w temacie Ogłoszenia – Puchary FutbolCup, a uczestnik ma obowiązek zapoznać się z opublikowaną wiadomością.
  1.6. Organizator jest zobowiązany do zaznaczania kolorem czerwonym zmian naniesionych ostatnią aktualizacją regulaminu.
  1.7. Wszelkie sporne, niejasne i nieujęte sytuacje w regulaminie są każdorazowo oceniane przez Organizatora, po czym podejmowana jest decyzja.
  1.8. Wyniki spotkań z danej kolejki LE pobierane są przez Organizatora za pomocą funkcji raportów z gier ligowych.
  Nie ma obowiązku przesyłania wyników na PW.

  2. Uczestnicy rozgrywek.
  2.1. Uczestnikami LE są zespoły, które zakwalifikowały się na podstawie listy zapisów umieszczonej na forum.
  2.2. W rozgrywkach LE nie mogą występować drużyny graczy, które decyzją Organizatora nie otrzymały zgody na występowanie w rozgrywkach LE w bieżącej edycji.
  2.3. Z uwagi na rangę rozgrywek Organizator nie reguluje zachowania FAIR w grze.
  2.4. Uczestnictwo w pierwszej edycji LE nie gwarantuje udziału w edycji kolejnej.
  2.5. Uczestnicy zobowiązują się do poinformowania Organizatora o rezygnacji z gry w LE.
  Nie zgłoszenie tego faktu będzie wiązało się z wykluczeniem z rozgrywek na kolejne 3 edycje.
  2.6. Uczestnicy są zobowiązani do zarezerwowania sobie wolnych terminów na czas trwania turnieju.
  2.7. Uczestnik w przypadku notorycznego naruszania regulaminu, sprawiania kłopotów, nie szanowania innych uczestników LE będzie miał dożywotni zakaz gry w Pucharach FutbolCup.
  2.8. Uczestnik, który odda chociażby jeden mecz walkowerem, wystawi rezerwowy skład czy uczyni to w jakikolwiek inny sposób w fazie grupowej czy pucharowej zostanie zdyskwalifikowany na 2 edycje z gry w Pucharach FutbolCup (również na trwającą edycje) i pozbawiony nagród finansowych w danej edycji.
  2.9. Ostateczną decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Organizator gry po uprzednim zbadaniu sprawy (decyzja może być inna niż ogólny stan faktyczny).

  2.10. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu gry, w innym przypadku uczestnik zostanie ukarany dyskwalifikacją na co najmniej jedną edycję.

  3. Zasady rozgrywek.
  3.1. Uczestnicy, zarówno gospodarze jak i goście akceptują/wysyłają MT.
  a) rozgrywki LE będą rozgrywane w każdą środę i piątek.
  b) rozgrywki będą odbywały się dwa razy w roku:
  - miesiące: sierpień - listopad
  - miesiące: styczeń - kwiecień
  c) kompletny terminarz będzie znany w momencie rozpoczęcia zapisów.
  d) należy zarezerwować wszystkie środy i piątki podane w terminarzu.
  3.2. Gospodarz spotkania nie może zostać zmieniony.
  3.3. Eliminacje - brak.
  3.4. Zaproszenia na spotkania fazy grupowej należy wysyłać/akceptować z minimum 14 - dniowym wyprzedzeniem.
  3.5. Jeżeli do spotkania grupowego zostało mniej niż 14 dni, a przeciwnik nie akceptował/wysłał zaproszenia można szukać partnera do rozegrania meczu towarzyskiego (dalej MT).
  3.6. Po ostatnim meczu grupowym oraz każdym rewanżowym meczu fazy pucharowej uczestnicy mają 7 dni na wysłanie/akceptacje zaproszenia na MT, od momentu ukazania się terminarza na forum.
  3.7. Uczestnik mający MT z nowym przeciwnikiem (ze względu, ze rywal nie wywiązał się z wysłaniem/akceptacją w terminie) jedynie z własnej nieprzymuszonej woli może anulować MT, by zagrać LE.
  3.8. Gdy w fazie pucharowej nie zostanie wyłoniony zwycięzca dwumeczu (obowiązuje bramka na wyjeździe), gracze powinni w ciągu 48 godzin rozegrać dwa mecze symulacyjne (jeżeli będzie taka konieczność mecze symulacyjne należy rozgrywać aż zostanie wyłoniony zwycięzca) i przesłanie wyników do Organizatora na PW w grze lub forum.
  3.9. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się w wyznaczonym terminie:
  a) z winy jednego z managerów - zostaje ukarany on walkowerem.
  b) z winy obu managerów - zostają oni ukarani obustronnym walkowerem.
  c) decyzję o winie jednego bądź obu menadżerów, na podstawie złożonych wyjaśnień podejmuje Organizator.
  d) wyjaśnienia dotyczące powodu nierozegranego meczu należy przesłać Organizatorowi do godziny rozpoczęcia kolejki spotkania, które ma się nie odbyć.
  Tylko wyjaśnienia podparte zrzutami z ekranu (wysłane wiadomości z prośbą o zaakceptowanie MT oraz wysłane zaproszenia na MT) będą stanowiły niezbity dowód na uzyskanie korzystnego wyniku skargi.
  e) w przypadku braku wyjaśnień:
  1) jednej ze stron – zastosowanie ma punkt 3.9.a. na korzyść składającego wyjaśnienie.
  2) z obu stron – zastosowanie ma punkt 3.9.b.
  3.10. Liczba spotkań (faza grupowa i pucharowa):
  a) liczba spotkań eliminacyjnych będzie znana po zakończeniu zapisów.
  b) Liczba spotkań w fazie grupowej – 6.
  c) liczba spotkań w fazie pucharowej - 8.

  4. System rozgrywek.
  4.1. W rozgrywkach Ligi Europy kolejność zespołów w tabelach ustalana jest według liczby zdobytych punktów.
  4.2.W przypadku równej ilości punktów:
  a) przy dwóch zespołach o kolejności w tabeli decyduje:
  1) bilans bramkowy.
  2) bramki strzelone.
  3) Ranking ELO – wyższa lokata wygrywa (dane brane są z dnia rozegrania ostatniego meczu grupowego).
  b) przy więcej niż dwóch zespołach:
  1) bilans bramkowy.
  2) bramki strzelone.
  3) Ranking ELO – wyższa lokata wygrywa (dane brane są z dnia rozegrania ostatniego meczu grupowego).
  4.3. System rozgrywek ustalany jest każdorazowo przed każdą e edycji.

  4.4. Na zakończenie zwycięzca LE zagra ze zwycięzcą LM o Superpuchar FutbolCup.

  Post was edited 44 times, last by “woooojtaaaas” ().