Announcement Regulamin - Liga Symulacyjna

  Regulamin - Liga Symulacyjna

  Regulamin - Liga Symulacyjna
  1. Postanowienia ogólne:

  Pkt 1.1. Każdy z Uczestników Ligi Symulacyjnej (dalej LS) przystępując do rozgrywek ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Ligi Symulacyjnej (dalej Regulamin) oraz wprowadzanymi na bieżąco aktualizacjami Regulaminu.
  Pkt 1.2. Uczestnik LS przystępując do rozgrywek akceptuje równocześnie Regulamin.
  Pkt 1.3. Organizatorem LS jest woooojtaaaas (dalej Organizator).
  Pkt 1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego poinformowania uczestników LS (proszę zwracać uwagę na ostatnią aktualizację Regulaminu - dół strony).
  Pkt 1.5. Organizator wiadomości skierowane do Uczestników LS zamieszcza na forum LS w temacie Ogłoszenia. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z opublikowaną wiadomością.
  Pkt 1.6. Organizator jest zobowiązany do zaznaczania kolorem niebieskim zmian naniesionych ostatnią aktualizacją Regulaminu.
  Pkt 1.7. Wszelkie sporne, niejasne i nieujęte sytuacje w Regulaminie są każdorazowo oceniane przez Organizatora, po czym podejmowana jest decyzja.
  Pkt 1.8. Wyniki spotkań z danej kolejki LS zamieszczać należy na forum w odpowiednio wskazanym do tego temacie.

  2. Uczestnicy rozgrywek:

  Pkt 2.1. Uczestnikami LS są zespoły, które zakwalifikowały się na podstawie listy zapisów umieszczonej na Forum.
  Pkt 2.2. W rozgrywkach LS nie mogą występować drużyny graczy, które decyzją organizatora LS nie otrzymały zgody na występowanie w rozgrywkach LS w bieżącej edycji.
  Pkt 2.3. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania szeroko pojętych reguł FAIR PLAY w trakcie rozgrywania całego sezonu (możliwość dogadania terminu gry symulacji, itd.).
  Pkt 2.4. Organizator każdorazowo przed sezonem przyjmuje, że każdy z Uczestników zagra w kolejnym sezonie.
  Pkt 2.5. Uczestnicy zobowiązują się do poinformowania Organizatora o rezygnacji z gry w LS. Nie zgłoszenie tego faktu będzie wiązało się z wykluczeniem z rozgrywek.
  Pkt 2.6. Uczestnik w przypadku notorycznego naruszania Regulaminu, sprawiania kłopotów, nie szanowania innych Uczestników LS będzie wykluczony z rozgrywek.
  Pkt 2.7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Gry, w innym przypadku Uczestnik zostanie ukarany dyskwalifikacją.

  3. Zasady rozgrywek:
  Pkt 3.1. Czas na rozegranie kolejki:
  Pkt 3.1.1 w rundzie zasadniczej to dzień kolejki plus 48h,
  Pkt 3.1.2 w fazie play off to 48h licząc od następnego dnia po wrzuceniu par.
  Pkt 3.2. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się w wyznaczonym terminie:
  a. z winy jednego z managerów - zostaje ukarany on walkowerem,
  b. z winy obu managerów - zostają oni ukarani obustronnym walkowerem,
  Pkt 3.2.1. Decyzję o winie jednego bądź obu menadżerów, na podstawie złożonych wyjaśnień podejmuje Organizator.
  Pkt 3.2.2. Wyjaśnienia dotyczące powodu nierozegranej symulacji należy przesłać Organizatorowi najpóźniej 24h po terminie rozegrania kolejki. Najlepiej, aby wyjaśnienia były podparte screenami z wysłanymi wiadomościami z prośbą o rozegranie symulacji.
  Pkt 3.2.2.1. Nie ma obowiązku zgłaszania braku akceptacji ze strony przeciwnika, jeśli ten zostanie wykluczony z LS (ma co najmniej 3 w/o).
  Pkt 3.2.3. W przypadku braku wyjaśnień:
  a. jednej ze stron – zastosowanie ma Pkt. 3.2.a. na korzyść składającego wyjaśnienie.
  b. z obu stron – zastosowanie ma Pkt. 3.2.b.
  Pkt 3.3. Liczba spotkań:
  a. oddanych w/o nie może przekroczyć 3 spotkań w danej edycji,
  Pkt 3.4. Każde spotkanie u zespołu, który zawinił, że symulacja nie odbyła się w wyznaczonym terminie, a została:
  a. oddane walkowerem powoduje odjęcie 5 punktów w następnym sezonie,
  b. ujemne punkty mogą zostać anulowane w przypadku zabezpieczenia, a następnie przekazania uzgodnionej z Organizatorem kwoty EUR na poczet nagród w LS. Fakt ten powinien być zgłoszony najpóźniej do rozegrania pierwszego spotkania rundy rewanżowej.
  Pkt 3.5. Gracz, który nie rozgrywa symulacji może zostać wykluczony z rozgrywek przez Organizatora LS.
  Pkt 3.6. Okres wykluczenia z rozgrywek LS jest ustalany w każdym przypadku indywidualnie i jest uzależniony m.in. od:
  a. liczby oddanych spotkań przez w/o w poprzednich edycjach,
  b. liczby oddanych spotkań przez w/o w bieżącej edycji,
  c. innych przyczyn (np. częstotliwość, wpływ na brak aktywności w grze itp.).
  Pkt 3.7. Zespół, który w trakcie rozgrywek LS
  a. w pierwszej rundzie osiągnie 3 w/o, które wykluczą go z LS zostaje przesunięty na ostatnie miejsce w tabeli. Wszystkie rozegrane spotkania z zespołem zostają zweryfikowane jako w/o na korzyść przeciwników,
  b. jeżeli w min. ostatnich 3 kolejkach I rundy oraz 3 pierwszych kolejkach zespół otrzyma w/o, które wykluczą z rozgrywek zastosowanie ma pkt 3.7.a.

  4. System rozgrywek:

  Pkt 4.1. Na system rozgrywek LS składa się runda zasadnicza oraz faza play off / play out.

  Pkt 4.2. Start nowego sezonu ogłasza Organizator na forum.
  Pkt 4.3. W rozgrywkach LS kolejność zespołów w tabeli po rundzie zasadniczej ustalana jest według liczby zdobytych punktów (wyniki symulacji do 90 minuty).
  Pkt 4.4.W przypadku równej ilości punktów:
  Pkt 4.4.1. Przy dwóch zespołach o kolejności w tabeli decyduje:
  a. liczba spotkań oddanych w/o,
  b. bilans bramkowy,
  c. bramki strzelone,
  d. liczba zwycięstw,
  e. spotkania bezpośrednie między zespołami,
  f. przy dalszej równości, zarządza się dodatkowy dwumecz symulacyjny.
  Pkt 4.4.2. Przy więcej niż dwóch zespołach:
  a. liczba spotkań oddanych w/o,
  b. bilans bramkowy,
  c. bramki strzelone
  d. liczba zwycięstw,
  e. mecze bezpośrednie między zespołami,
  f. przy dalszej równości, zarządza się dodatkowe dwumecze symulacyjne.
  g. przy dalszej równości, zarządza się losowanie przeprowadzone przez Organizatora.
  Pkt 4.5. W trakcie rozgrywek w używane będą następujące skróty:
  Pkt 4.5.1. tabele RAZEM, DOM, WYJAZD:
  a. Z - Zwycięstwa,
  b. R -Remisy,
  c. P - porażki,
  d. w/o - walkowery,
  e. (m) - mistrz,
  f. (b) - beniaminek,
  g. (s) - spadkowicz.
  Pkt 4.5.2. tabela FORMY:
  a. ZD - zwycięstwo dom,
  b. RD - remis dom,
  c. PD - porażka dom,
  d. ZW - zwycięstwo wyjazd,
  e. RW - remis wyjazd,
  f. PW - porażka wyjazd.
  Pkt 4.6. System rozgrywek w przypadku:
  Pkt 4.6.1 jednej ligi:
  Pkt 4.6.2.a Faza Play Off - toczy się do dwóch (2) wygranych spotkań (wyniki do 90 minuty):
  a. ćwierćfinały - zespoły tworzą pary meczowe (1-8, 2-7, 3-6, 4-5), w których będą rywalizować o miejsca w półfinale,
  b. przegrani zostają sklasyfikowani na miejscach 5 - 8, gdzie wyże miejsce ma ten zespół, który był wyżej po rundzie zasadniczej,
  c. półfinały - zwycięzcy ćwierćfinałów zagrają w półfinałach ( zwycięzcy pary 1-8 ze zwycięzcą pary 4-5, zwycięzca pary 2-7 ze zwycięzcą pary 3-6),
  d. finał - zagrają w nim zwycięzcy meczy półfinałowych, przegrani zagrają w meczach o 3 miejsce.
  Pkt 4.6.2 dwóch lig:
  Pkt 4.6.2.a Faza Play Off - toczy się do dwóch (2) wygranych spotkań (wyniki do 90 minuty):
  a. ćwierćfinały - zespoły tworzą pary meczowe (1-8, 2-7, 3-6, 4-5), w których będą rywalizować o miejsca w półfinale,
  b. przegrani zostają sklasyfikowani na miejscach 5 - 8, gdzie wyże miejsce ma ten zespół, który był wyżej po rundzie zasadniczej,
  c. półfinały - zwycięzcy ćwierćfinałów zagrają w półfinałach ( zwycięzcy pary 1-8 ze zwycięzcą pary 4-5, zwycięzca pary 2-7 ze zwycięzcą pary 3-6),
  d. finał - zagrają w nim zwycięzcy meczy półfinałowych, przegrani zagrają w meczach o 3 miejsce.
  Pkt 4.6.2.b Faza Play Out - toczy się do trzech (3) wygranych spotkań:
  a. zespoły tworzą pary (9-12, 10-11), w których będą rywalizować o utrzymanie,
  b. zwycięzcy utrzymują się w lidze i zostają sklasyfikowani na miejscach 9-10, gdzie wyższe miejsce ma ten zespół, który był wyżej po rundzie zasadniczej,
  c. przegrani spadają do niższej ligi i zostają sklasyfikowani na miejscach 11-12, gdzie wyższe miejsce ma ten zespół, który był wyżej po rundzie zasadniczej.


  Aktualizacja: 03.09.2020r.

  Post was edited 17 times, last by “woooojtaaaas” ().