Sticky WAŻNE INFORMACJE

  WAŻNE INFORMACJE

  Maksymalne nagrody turniejowe

  1. Turniej zwykły w grze:
  Maksymalna nagroda na 1 uczestnika - 1 mln (wartość ogólna turnieju 8 mln)

  2. Turniej Premium 8:
  Maksymalna nagroda na 1 uczestnika - 3 mln (wartość ogólna turnieju 24 mln)

  3. Turniej Premium 16:
  Maksymalna nagroda na 1 uczestnika - 5 mln (wartość ogólna turnieju 80 mln)

  4. Turniej Premium 32:
  Maksymalna nagroda na 1 uczestnika - 10 mln (wartość ogólna turnieju 320 mln)


  Turnieje zwykle i turnieje symulacyjne, w których podział środków finansowych odbywa się za pośrednictwem Operatora Gry posiadają pewne uwarunkowania:


  - turniej musi zostać zgłoszony do Operatora Gry i uzyskać jego zgodę

  - turniej musi być w sposób czytelny i zrozumiały przedstawiony na Forum Gry

  - turniej musi składać się z więcej niż jednej rundy

  - turniej musi być dostępny do większej liczby uczestników (maksymalna liczba uczestników z jednego stowarzyszenia wynosi 50%)

  - podział nagród w turnieju musi być znany jeszcze przed jego rozpoczęciem

  - każda zmianę dotyczącą turnieju należy zgłosić do Operatora Gry i uzyskać jego zgodę

  - w turniejach złożonych z 2 rund - 16 drużyn (za rundy turnieju nie uważa się eliminacji) maksymalna wartość nagród ogółem to: 75 mln (zwycięzca nie może otrzymać więcej niż 25% ogólnej wartości nagród w turnieju)

  - w turniejach złożonych z 2 rund - 32 drużyny (za rundy turnieju nie uważa się eliminacji) maksymalna wartość nagród ogółem to: 150 mln (zwycięzca nie może otrzymać więcej niż 25% ogólnej wartości nagród w turnieju)

  - w turniejach złożonych z więcej niż 2 rund (za rundy turnieju nie uważa się eliminacji) maksymalna wartość nagród ogółem to: 250 mln (zwycięzca nie może otrzymać więcej niż 20% ogólnej wartości nagród w turnieju)

  - awans z każdej rundy mogą uzyskać minimalnie 2, a maksymalnie 4 drużyny

  - sponsor nie może przekazać więcej niż 30 mln na turniej, bądź na turnieje jeżeli odbywają się w tym samym czasie

  - turniej może odbywać się maksymalnie raz na kwartał


  Jeśli wyżej wymienione warunki nie zostaną spełnione, stanowi to przestępstwo polegające na przerzucaniu pieniędzy między kontami.
  Będzie to skutkowało zablokowaniem kont i usunięciem pieniędzy z gry.
  Ponadto pragniemy poinformować, że Operator Gry nie będzie już rozpatrywał zgłoszeń dotyczących tzw. "Turniejów pożegnalnych"

  Post was edited 4 times, last by “sunshaine” ().