Sticky Regulamin - Puchar FutbolCup

  Regulamin - Puchar FutbolCup

  Regulamin Pucharu FutbolCup

  1. Postanowienia ogólne.

  1.1. Każdy z uczestników Pucharu FutbolCup (dalej PFC) przystępując do rozgrywek ma obowiązek zapoznać się z regulaminem PFC oraz wprowadzanymi na bieżąco aktualizacjami regulaminu.
  1.2. Uczestnik przystępując do rozgrywek akceptuje równocześnie regulamin.
  1.3. Organizatorem PFC jest Team FutbolCup – opiekun główny: sunshaine, lokario (dalej Organizator).
  1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania uczestników PFC.
  1.5. Organizator wiadomości skierowane do uczestników PFC zamieszcza na forum w temacie Ogłoszenia – Puchar FutbolCup, a uczestnik ma obowiązek zapoznać się z opublikowaną wiadomością.
  1.6. Organizator jest zobowiązany do zaznaczania kolorem czerwonym zmian naniesionych ostatnią aktualizacją regulaminu.
  1.7. Wszelkie sporne, niejasne i nieujęte sytuacje w regulaminie są każdorazowo oceniane przez Organizatora, po czym podejmowana jest decyzja.
  1.8. Wyniki spotkań rozgrywanych w ramach PFC pobierane są przez Organizatora za pomocą funkcji raportów z gier ligowych.
  Nie ma obowiązku przesyłania wyników na PW.

  2. Uczestnicy rozgrywek.
  2.1. Uczestnikami PFC są zespoły, które zakwalifikowały się na podstawie listy zapisów umieszczonej na forum.
  2.2. Do każdej edycji kwalifikują się 32 zespoły spośród zapisanych, które w dniu zakończenia zapisów będą plasowały się najwyżej w Rankingu ELO.
  2.3. Drużyny, które się zapisały do PFC ale w dniu ustalania składu rozgrywek będą nieaktywne w grze zostają automatycznie zdyskwalifikowane na bieżącą edycję.
  2.4. W rozgrywkach PFC nie mogą występować drużyny graczy, które decyzją Organizatora nie otrzymały zgody na występowanie w rozgrywkach PFC w bieżącej edycji.
  2.4. Z uwagi na rangę rozgrywek Organizator nie reguluje zachowania FAIR w grze.
  2.6. Uczestnicy zobowiązują się do poinformowania Organizatora o rezygnacji z gry w PFC.
  Nie zgłoszenie tego faktu będzie wiązało się z wykluczeniem z rozgrywek na kolejne 3 edycje.
  2.6. Uczestnicy są zobowiązani do zarezerwowania sobie wolnych terminów na czas trwania turnieju.
  2.7. Uczestnik w przypadku notorycznego naruszania regulaminu, sprawiania kłopotów, nie szanowania innych uczestników PFC będzie miał dożywotni zakaz gry w Pucharze FutbolCup.
  2.8. Uczestnik, który odda chociażby jeden mecz walkowerem, wystawi rezerwowy skład czy uczyni to w jakikolwiek inny sposób zostanie zdyskwalifikowany na 2 edycje z gry w Pucharze FutbolCup (również na trwającą edycje) i pozbawiony nagród finansowych w danej edycji.
  2.9. Ostateczną decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Organizator gry po uprzednim zbadaniu sprawy (decyzja może być inna niż ogólny stan faktyczny).
  2.10. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu gry, w innym przypadku uczestnik zostanie ukarany dyskwalifikacją na co najmniej jedną edycję.

  3. Zasady rozgrywek.
  3.1. Rozgrywki będą prowadzone przy pomocy meczy towarzyskich.
  3.2. Uczestnicy, zarówno gospodarze jak i goście akceptują/wysyłają MT we wcześniej wskazanych terminach.
  a) rozgrywki PFC będą rozgrywane w każdą środę i piątek, w miesiącu czerwcu.
  b) czasami może się zdarzyć, że jakaś środa czy piątek mogą występować w miesiącach sąsiednich.
  c) należy zarezerwować wszystkie środy i piątki w miesiącu czerwcu, jak również ostatnią środę i piątek w maju oraz pierwszą środę i piątek w lipcu.
  d) dokładny terminarz fazy pucharowej zostanie przedstawiony po zakończeniu zapisów do PFC.
  3.3. Gospodarz spotkania nie może zostać zmieniony.
  3.3. Terminarz par 1/16 finału wraz z całą drabinką turniejową znany będzie z wyprzedzeniem.
  3.5. Po terminie 21.05, jeżeli przeciwnik nie akceptował zaproszenia można szukać partnera do rozegrania meczu towarzyskiego (dalej MT).
  3.6. Po każdej fazie pucharowej uczestnicy mają 2 dni na wysłanie/akceptacje zaproszenia.
  3.7. Uczestnik mający MT z nowym przeciwnikiem (ze względu, ze rywal nie wywiązał się z wysłaniem/akceptacją w terminie) jedynie z własnej nieprzymuszonej woli może anulować MT, by zagrać PFC.
  3.8. W fazie pucharowej, gdy nie zostanie wyłoniony zwycięzca dwumeczu (obowiązuje bramka na wyjeździe), o awansie do kolejnej fazy zdecyduje data założenia klubu (premiowany awansem będzie starszy klub).
  Jednakże w finale, gdy nie zostanie wyłoniony zwycięzca (nawet po zastosowaniu bramki na wyjeździe), o wygranej zadecydują dwa mecze (dom - wyjazd) symulacyjne rozegrane w ciągu 48 godzin.
  3.9. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się w wyznaczonym terminie:
  a) z winy jednego z managerów - zostaje ukarany on walkowerem.
  b) z winy obu managerów - zostają oni ukarani obustronnym walkowerem.
  c) decyzję o winie jednego bądź obu menadżerów, na podstawie złożonych wyjaśnień podejmuje Organizator.
  d) wyjaśnienia dotyczące powodu nierozegranego meczu należy przesłać Organizatorowi do godziny rozpoczęcia kolejki spotkania, które ma się nie odbyć.
  Tylko wyjaśnienia podparte zrzutami z ekranu (wysłane wiadomości z prośbą o zaakceptowanie MT oraz wysłane zaproszenia na MT) będą stanowiły niezbity dowód na uzyskanie korzystnego wyniku skargi.
  e) w przypadku braku wyjaśnień:
  1) jednej ze stron – zastosowanie ma punkt 3.9.a. na korzyść składającego wyjaśnienie.
  2) z obu stron – zastosowanie ma punkt 3.9.b.
  3.10. Liczba spotkań ( tylko faza pucharowa): 10

  4. System rozgrywek.
  4.1. System rozgrywek PFC to:
  a) określenie drużyn, które wezmą udział w turnieju.
  1) w dniu kończącym zapisy 32 aktywne drużyny, które będą najwyżej wg Rankingu ELO ustanowią stawkę turniejową.
  b) faza pucharowa.
  1) turniej rozpoczyna się od 1/16 finału.
  2) nie ma podziału na koszyki w trakcie losowania pierwszej fazy pucharowej.
  3) pierwsze losowanie ustali drabinkę turniejową i dalsze losowania nie będą się odbywać.
  4) drabinka turniejowa:
  - każda para w każdej fazie pucharowej będzie miała przypisaną literę począwszy od góry i od A
  - zwycięzca pary A i zwycięzca pary B graja ze sobą w kolejnej rundzie tworząc zarazem nowa parę A
  - zwycięzca pary C i zwycięzca pary D graja ze sobą w kolejnej rundzie tworząc zarazem parę B
  - dalsze tworzenie par turniejowy wg powyższego schematu.
  c) spotkania w każdej z faz pucharowych są metodą „mecz i rewanż”.
  d) spotkania w fazie pucharowej będą odbywać co tydzień
  e) obowiązuje zasada bramki na wyjeździe liczonej jako podwójnie.

  Post was edited 12 times, last by “lokario” ().