Typerek G-8 - Edycja XI

   Typerek G-8 - Edycja XI   Regulamin:
   1. Organizatorem Typerka jest
   Grupa G-8.
   2. Zabawa polega na typowaniu wyników spotkań ligowych (i nie tylko) w Futbolcup.pl.
   3. Do typowania może przystąpić każda z osób posiadających konto w grze Futbolcup.pl i Forum
   4. Zabawa jest dobrowolna i nikt nie może kogoś zmusić do udziału.
   5. Typowanie chociaż 1 kolejki równa się z akceptacja regulaminu
   6. Czas typowania kończy się 45 minut przed terminem rozpoczęcia pierwszych spotkań.
   7. Mecze do typowania będą udostępnione najpóźniej 18 godzin przed rozpoczęciem spotkania.
   8. Typowany będzie dokładny wynik
   8 a) Organizator ma prawo do wglądu autentyczności zakładów uczestników.
   9. Typujemy 10 spotkań, które odbywają się przez 2 dni (jedna kolejka).
   10. Każdy kto poda typy jest brany pod uwagę jako uczestnik zabawy, nie można podawać typów za inną osobę.
   11. Każdy edytowany post po godzinie 17:15 przed rozpoczęciem się pierwszego meczu danej kolejki nie będzie brany pod uwagę bez względu na okoliczności edycji.
   12. Cała zabawa trwa 15 kolejek, więc 30 dni.
   13. Organizator wybiera spotkania do typowania.
   14. Zasady punktacji każdego meczu
   3 punkty - za bezbłędnie trafiony wynik.
   1 punkt - za poprawne wytypowanie zwycięzcy bądź wskazanie na remis z inną liczbą bramek
   Załóżmy, że w spotkaniu padł wynik 2:1. W takim wypadku:
   - osoba typująca wynik 2:1 otrzymuje 3 punkty
   - osoba typująca 2:0 otrzymuje 1 punkt
   - osoby wskazujące na wygraną drugiego zespołu, lub wskazujące remis otrzymują 0 punktów.
   15. Poprawne wyniki typowania meczów są podliczane i sumowane
   16. O rozstrzygnięciu danego typowania decyduje wynik spotkania uzyskany w podstawowym czasie gry.
   16 a) W przypadku meczu zakończonego walkowerem, wszystkie typy, które dotyczą tego meczu, nie zostaną uwzględnione.
   16 b) Wszelkie sporne kwestie dotyczące Typera będą podejmowane przez Grupę G-8.
   17. Klasyfikacja punktowa wyliczana jest na podstawie ilości zdobytych punktów w danym okresie.
   18 a) O kolejności w tej klasyfikacji decydują kolejno: liczba zdobytych punktów, liczba poprawnie trafionych rozstrzygnięć (Dokładny wynik)
   18 b) Jeśli i to nie pomoże w rozstrzygnięciu, o wyższej pozycji zadecyduje moment oddania ostatniego typu w danym okresie (im szybciej tym wyższa pozycja)
   19. W klasyfikacji skuteczności brane są pod uwagę tylko te osoby, które typowały w danym okresie przynajmniej 75% wszystkich możliwych meczów.
   19 a) O miejscu w tej klasyfikacji decydują kolejno: ilość trafionych rozstrzygnięć, liczba zdobytych punktów.
   19 b) W przypadku dalszej równości o wygraniu i ew. przyznaniu nagrody decydować będzie losowanie.
   20. Nagrody:
   Nagrody otrzymają najlepsze osoby w klasyfikacjach, punktowej i skuteczności (dokładny wynik).
   21 a) W przypadku gdy jedna osoba zajmie czołowe miejsce w obu klasyfikacjach, zostanie przyznana jej tylko jedna nagroda (wyższa kwota).
   22. Nagrody są również przewidziane dla osoby, która będzie najlepsza w danej kolejce (największa zdobyta liczba punktów) - 350.000€.
   23. Jeżeli post będzie edytowany, wtedy jest brany pod uwagę czas edycji.
   24. Nagrody zostaną wypłacone na koniec XI edycji Typerka.
   25. Reklamacje dotyczące punktacji za dany mecz należy zgłaszać nie później niż w terminie 3 dni od dnia rozegrania spotkania;
   po upływie terminu określonego powyżej nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
   26. Reklamacje będą rozpatrywane przez Grupę G-8 w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania.
   27. Reklamacje powinny wskazywać dane umożliwiające Organizatorowi udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji i uzasadnienie reklamacji.
   28. Reklamacje zgłaszać do MartinoMartinez lub Mewy.
   29. Organizator zastrzega sobie prawo zmienić regulamin w każdej chwili.
   30. Rozpiska nagród:

   Klasyfikacja Punktowa:
   1 miejsce - 20 mln
   2 miejsce - 18 mln
   3 miejsce - 15 mln
   4 miejsce - 12 mln
   5 miejsce - 10 mln
   6 miejsce - 7 mln
   7 miejsce - 4,25 mln
   8 miejsce - 4 mln
   9 miejsce - 3 mln
   10 miejsce - 2,5 mln

   Klasyfikacja skuteczności:
   1 miejsce - 15 mln
   2 miejsce - 13 mln
   3 miejsce - 10 mln
   4 miejsce - 6 mln
   5 miejsce - 3 mln


   Nagrody mogą ulec zmianie!

   31. Mecz bonusowy (nagroda 500.000€)
   31a. Mecz bonusowy jest wybierany przez prowadzącego
   31b. Czas typowania meczu bonusowego będzie wynosił od 1h do 5h
   31c. Nagradzany jest tylko trafiony dokładny wynik w podstawowym czasie gry (+ 5 pkt do klasyfikacji Punktowej)
   31d. Podczas gdy trafia przynajmniej 2 osoby liczy się czas postu
   (Najszybszy wygrywa)


   Sponsor:
   Grupa G-8 - 150.000.000€

   Post was edited 12 times, last by “Mewa98” ().

   STARTUJEMY! :thumbup: :thumbsup:

   Spotkania do typowania:

   1 Liga 1, Kolejka: 15 - 18.01.2023 18:00:00
   Polonia Słupy vs. Viktoria
   Czerwona rakieta vs. KKS Kolejowy
   Zieloni Goolaaa vs. Fc sztralsy

   1 Liga 63, Kolejka: 17 - 18.01.2023 18:00:00
   Górki Zagajne vs. Wadowice FC
   *POLSKA* vs. AC Koszary DC

   Ekstraklasa 81, Kolejka: 4 - 19.01.2023 18:00:00
   Turmoncka17 vs. Blau-Weiß Urfeld
   crac vs. AS Roma.
   Hetman Żdżary vs. KS Arka Grabówek Gdynia

   Ekstraklasa 77, Kolejka: 29 - 19.01.2023 18:00:00
   FC Umianowice vs. FC Wiadro
   Ferrari_F1 vs. KSPB ADAMSCKI


   Czas do 18.01.2023 godzina 17:15.

   Spotkania do typowania:

   1 Liga 1, Kolejka: 15 - 18.01.2023 18:00:00
   Polonia Słupy vs. Viktoria 2:3
   Czerwona rakieta vs. KKS Kolejowy 3:0
   Zieloni Goolaaa vs. Fc sztralsy 1:4

   1 Liga 63, Kolejka: 17 - 18.01.2023 18:00:00
   Górki Zagajne vs. Wadowice FC 3:2
   *POLSKA* vs. AC Koszary DC 2:5

   Ekstraklasa 81, Kolejka: 4 - 19.01.2023 18:00:00
   Turmoncka17 vs. Blau-Weiß Urfeld 4:0
   crac vs. AS Roma. 4:0
   Hetman Żdżary vs. KS Arka Grabówek Gdynia 2:0

   Ekstraklasa 77, Kolejka: 29 - 19.01.2023 18:00:00
   FC Umianowice vs. FC Wiadro 4:1
   Ferrari_F1 vs. KSPB ADAMSCKI 2:2
   To zaczynamy zabawę ;)

   Spotkania do typowania:

   1 Liga 1, Kolejka: 15 - 18.01.2023 18:00:00

   Polonia Słupy vs. Viktoria 1:2

   Czerwona rakieta vs. KKS Kolejowy 3:2

   Zieloni Goolaaa vs. Fc sztralsy 2:2

   1 Liga 63, Kolejka: 17 - 18.01.2023 18:00:00

   Górki Zagajne vs. Wadowice FC 1:2

   *POLSKA* vs. AC Koszary DC 1:3

   Ekstraklasa 81, Kolejka: 4 - 19.01.2023 18:00:00

   Turmoncka17 vs. Blau-Weiß Urfeld 3:1

   crac vs. AS Roma. 2:0

   Hetman Żdżary vs. KS Arka Grabówek Gdynia 2:2

   Ekstraklasa 77, Kolejka: 29 - 19.01.2023 18:00:00

   FC Umianowice vs. FC Wiadro 2:0

   Ferrari_F1 vs. KSPB ADAMSCKI 3:1

   Powodzenia wszystkim <3

   Spotkania do typowania:
   1 Liga 1, Kolejka: 15 - 18.01.2023 18:00:00

   Polonia Słupy vs. Viktoria 1:3
   Czerwona rakieta vs. KKS Kolejowy 3:1
   Zieloni Goolaaa vs. Fc sztralsy 1:3

   1 Liga 63, Kolejka: 17 - 18.01.2023 18:00:00

   Górki Zagajne vs. Wadowice FC 1:3
   *POLSKA* vs. AC Koszary DC 1:3

   Ekstraklasa 81, Kolejka: 4 - 19.01.2023 18:00:00

   Turmoncka17 vs. Blau-Weiß Urfeld 3:1
   crac vs. AS Roma. 3:1
   Hetman Żdżary vs. KS Arka Grabówek Gdynia 1:3

   Ekstraklasa 77, Kolejka: 29 - 19.01.2023 18:00:00

   FC Umianowice vs. FC Wiadro 3:1
   Ferrari_F1 vs. KSPB ADAMSCKI 3:1

   Liga 1, Kolejka: 15 - 18.01.2023 18:00:00

   Polonia Słupy vs. Viktoria 1:2
   Czerwona rakieta vs. KKS Kolejowy 2:1
   Zieloni Goolaaa vs. Fc sztralsy 1:2

   1 Liga 63, Kolejka: 17 - 18.01.2023 18:00:00

   Górki Zagajne vs. Wadowice FC 1:2
   *POLSKA* vs. AC Koszary DC 1:2

   Ekstraklasa 81, Kolejka: 4 - 19.01.2023 18:00:00

   Turmoncka17 vs. Blau-Weiß Urfeld 3:1
   crac vs. AS Roma. 3:1
   Hetman Żdżary vs. KS Arka Grabówek Gdynia 1:2

   Ekstraklasa 77, Kolejka: 29 - 19.01.2023 18:00:00

   FC Umianowice vs. FC Wiadro 2:1
   Ferrari_F1 vs. KSPB ADAMSCKI 2:1
   Zamawiałem typerka i mam :thumbup:

   Liga 1, Kolejka: 15 - 18.01.2023 18:00:00

   Polonia Słupy vs. Viktoria 1:4
   Czerwona rakieta vs. KKS Kolejowy 2:1
   Zieloni Goolaaa vs. Fc sztralsy 1:3

   1 Liga 63, Kolejka: 17 - 18.01.2023 18:00:00

   Górki Zagajne vs. Wadowice FC 1:3
   *POLSKA* vs. AC Koszary DC 1:3

   Ekstraklasa 81, Kolejka: 4 - 19.01.2023 18:00:00

   Turmoncka17 vs. Blau-Weiß Urfeld 3:1
   crac vs. AS Roma. 3:1
   Hetman Żdżary vs. KS Arka Grabówek Gdynia 1:4

   Ekstraklasa 77, Kolejka: 29 - 19.01.2023 18:00:00

   FC Umianowice vs. FC Wiadro 2:1
   Ferrari_F1 vs. KSPB ADAMSCKI 3:1


   =

   Liga 1, Kolejka: 15 - 18.01.2023 18:00:00

   Polonia Słupy vs. Viktoria 2:5

   Czerwona rakieta vs. KKS Kolejowy 4:1

   Zieloni Goolaaa vs. Fc sztralsy 1:6

   1 Liga 63, Kolejka: 17 - 18.01.2023 18:00:00

   Górki Zagajne vs. Wadowice FC 1:6

   *POLSKA* vs. AC Koszary DC 2:6

   Ekstraklasa 81, Kolejka: 4 - 19.01.2023 18:00:00

   Turmoncka17 vs. Blau-Weiß Urfeld 5:2

   crac vs. AS Roma. 4:1

   Hetman Żdżary vs. KS Arka Grabówek Gdynia 1:6

   Ekstraklasa 77, Kolejka: 29 - 19.01.2023 18:00:00

   FC Umianowice vs. FC Wiadro 4:1

   Ferrari_F1 vs. KSPB ADAMSCKI 5:2
   1 Liga 1, Kolejka: 15 - 18.01.2023 18:00:00
   Polonia Słupy vs. Viktoria 2:3
   Czerwona rakieta vs. KKS Kolejowy 3:1
   Zieloni Goolaaa vs. Fc sztralsy 2:5

   1 Liga 63, Kolejka: 17 - 18.01.2023 18:00:00
   Górki Zagajne vs. Wadowice FC 1:2
   *POLSKA* vs. AC Koszary DC 2:5

   Ekstraklasa 81, Kolejka: 4 - 19.01.2023 18:00:00
   Turmoncka17 vs. Blau-Weiß Urfeld 4:0
   crac vs. AS Roma. 5:1
   Hetman Żdżary vs. KS Arka Grabówek Gdynia 2:3

   Ekstraklasa 77, Kolejka: 29 - 19.01.2023 18:00:00
   FC Umianowice vs. FC Wiadro 4:2
   Ferrari_F1 vs. KSPB ADAMSCKI 3:2
   Spotkania do typowania:

   1 Liga 1, Kolejka: 15 - 18.01.2023 18:00:00
   Polonia Słupy vs. Viktoria 4:1
   Czerwona rakieta vs. KKS Kolejowy 3:1
   Zieloni Goolaaa vs. Fc sztralsy 1:3

   1 Liga 63, Kolejka: 17 - 18.01.2023 18:00:00
   Górki Zagajne vs. Wadowice FC 1:1
   *POLSKA* vs. AC Koszary DC 1:2

   Ekstraklasa 81, Kolejka: 4 - 19.01.2023 18:00:00
   Turmoncka17 vs. Blau-Weiß Urfeld 4:1
   crac vs. AS Roma. 4:1
   Hetman Żdżary vs. KS Arka Grabówek Gdynia 1:1

   Ekstraklasa 77, Kolejka: 29 - 19.01.2023 18:00:00
   FC Umianowice vs. FC Wiadro 0:1
   Ferrari_F1 vs. KSPB ADAMSCKI 5:2
   1 Liga 1, Kolejka: 15 - 18.01.2023 18:00:00
   Polonia Słupy 1:4 Viktoria
   Czerwona rakieta 3:0 KKS Kolejowy
   Zieloni Goolaaa 0:5 Fc sztralsy

   1 Liga 63, Kolejka: 17 - 18.01.2023 18:00:00
   Górki Zagajne 3:1 Wadowice FC
   *POLSKA* 1:2 AC Koszary DC

   Ekstraklasa 81, Kolejka: 4 - 19.01.2023 18:00:00
   Turmoncka17 5:1 Blau-Weiß Urfeld
   crac 2:1 AS Roma.
   Hetman Żdżary 2:0 KS Arka Grabówek Gdynia

   Ekstraklasa 77, Kolejka: 29 - 19.01.2023 18:00:00
   FC Umianowice 3:1 FC Wiadro
   Ferrari_F1 3:1 KSPB ADAMSCKI
   1 Liga 1, Kolejka: 15 - 18.01.2023 18:00:00
   Polonia Słupy 1:3 Viktoria
   Czerwona rakieta 5:2 KKS Kolejowy
   Zieloni Goolaaa 2:5 Fc sztralsy

   1 Liga 63, Kolejka: 17 - 18.01.2023 18:00:00
   Górki Zagajne 1:3 Wadowice FC
   *POLSKA* 1:3 AC Koszary DC

   Ekstraklasa 81, Kolejka: 4 - 19.01.2023 18:00:00
   Turmoncka17 3:0 Blau-Weiß Urfeld
   crac 5:0 AS Roma.
   Hetman Żdżary 0:2 KS Arka Grabówek Gdynia

   Ekstraklasa 77, Kolejka: 29 - 19.01.2023 18:00:00
   FC Umianowice 5:0 FC Wiadro
   Ferrari_F1 5:2 KSPB ADAMSCKI
   1 Liga 1, Kolejka: 15 - 18.01.2023 18:00:00
   Polonia Słupy 1:4 Viktoria
   Czerwona rakieta 6:2 KKS Kolejowy
   Zieloni Goolaaa 1:4 Fc sztralsy

   1 Liga 63, Kolejka: 17 - 18.01.2023 18:00:00
   Górki Zagajne 1:3 Wadowice FC
   *POLSKA* 1:4 AC Koszary DC

   Ekstraklasa 81, Kolejka: 4 - 19.01.2023 18:00:00
   Turmoncka17 3:0 Blau-Weiß Urfeld
   crac 6:1 AS Roma.
   Hetman Żdżary 1:3 KS Arka Grabówek Gdynia

   Ekstraklasa 77, Kolejka: 29 - 19.01.2023 18:00:00
   FC Umianowice 6:2 FC Wiadro
   Ferrari_F1 5:2 KSPB ADAMSCKI
   Spotkania do typowania:
   1 Liga 1, Kolejka: 15 - 18.01.2023 18:00:00

   Polonia Słupy vs. Viktoria 0:3
   Czerwona rakieta vs. KKS Kolejowy 3:0
   Zieloni Goolaaa vs. Fc sztralsy 0:3

   1 Liga 63, Kolejka: 17 - 18.01.2023 18:00:00

   Górki Zagajne vs. Wadowice FC 0:3
   *POLSKA* vs. AC Koszary DC 0:3

   Ekstraklasa 81, Kolejka: 4 - 19.01.2023 18:00:00

   Turmoncka17 vs. Blau-Weiß Urfeld 3:0
   crac vs. AS Roma. 3:0
   Hetman Żdżary vs. KS Arka Grabówek Gdynia 0:3

   Ekstraklasa 77, Kolejka: 29 - 19.01.2023 18:00:00

   FC Umianowice vs. FC Wiadro 3:0
   Ferrari_F1 vs. KSPB ADAMSCKI 3:0
   1 Liga 1, Kolejka: 15 - 18.01.2023 18:00:00
   Polonia Słupy vs. Viktoria 2:2
   Czerwona rakieta vs. KKS Kolejowy 5:1
   Zieloni Goolaaa vs. Fc sztralsy 2:1

   1 Liga 63, Kolejka: 17 - 18.01.2023 18:00:00
   Górki Zagajne vs. Wadowice FC 1:4
   *POLSKA* vs. AC Koszary DC 1:5

   Ekstraklasa 81, Kolejka: 4 - 19.01.2023 18:00:00
   Turmoncka17 vs. Blau-Weiß Urfeld 6:2
   crac vs. AS Roma. 5:2
   Hetman Żdżary vs. KS Arka Grabówek Gdynia 2:4

   Ekstraklasa 77, Kolejka: 29 - 19.01.2023 18:00:00
   FC Umianowice vs. FC Wiadro 3:2
   Ferrari_F1 vs. KSPB ADAMSCKI 2:0
   1 Liga 1, Kolejka: 15 - 18.01.2023 18:00:00
   Polonia Słupy vs. Viktoria. 2:0
   Czerwona rakieta vs. KKS Kolejowy. 4:1
   Zieloni Goolaaa vs. Fc sztralsy. 1:4

   1 Liga 63, Kolejka: 17 - 18.01.2023 18:00:00
   Górki Zagajne vs. Wadowice FC 0:2
   *POLSKA* vs. AC Koszary DC 0;3

   Ekstraklasa 81, Kolejka: 4 - 19.01.2023 18:00:00
   Turmoncka17 vs. Blau-Weiß Urfeld 3:0
   crac vs. AS Roma. 3:0
   Hetman Żdżary vs. KS Arka Grabówek Gdynia 1:3

   Ekstraklasa 77, Kolejka: 29 - 19.01.2023 18:00:00
   FC Umianowice vs. FC Wiadro 3:1
   Ferrari_F1 vs. KSPB ADAMSCKI. 4:2
   1 Liga 1, Kolejka: 15 - 18.01.2023 18:00:00
   Polonia Słupy vs. Viktoria 2:0
   Czerwona rakieta vs. KKS Kolejowy 1:3
   Zieloni Goolaaa vs. Fc sztralsy 1:3

   1 Liga 63, Kolejka: 17 - 18.01.2023 18:00:00
   Górki Zagajne vs. Wadowice FC 2:0
   *POLSKA* vs. AC Koszary DC 2:2

   Ekstraklasa 81, Kolejka: 4 - 19.01.2023 18:00:00
   Turmoncka17 vs. Blau-Weiß Urfeld 2:0
   crac vs. AS Roma. 1:2
   Hetman Żdżary vs. KS Arka Grabówek Gdynia 3:2

   Ekstraklasa 77, Kolejka: 29 - 19.01.2023 18:00:00
   FC Umianowice vs. FC Wiadro 2:1
   Ferrari_F1 vs. KSPB ADAMSCKI 3:1
   WYNIKI PIERWSZEJ KOLEJKI

   1 Liga 1, Kolejka: 15 - 18.01.2023 18:00:00
   Polonia Słupy 3:2 Viktoria
   Czerwona rakieta 4:2 KKS Kolejowy
   Zieloni Goolaaa 1:5 Fc sztralsy

   1 Liga 63, Kolejka: 17 - 18.01.2023 18:00:00
   Górki Zagajne 3:2 Wadowice FC
   *POLSKA* 2:4 AC Koszary DC

   Ekstraklasa 81, Kolejka: 4 - 19.01.2023 18:00:00
   Turmoncka17 5:0 Blau-Weiß Urfeld
   crac 6:0 AS Roma.
   Hetman Żdżary 1:4 KS Arka Grabówek Gdynia

   Ekstraklasa 77, Kolejka: 29 - 19.01.2023 18:00:00

   FC Umianowice 2:0 FC Wiadro
   Ferrari_F1 4:1 KSPB ADAMSCKI


   Klasyfikacja ogólna   W pierwszej rundzie najlepszy okazał się
   kameleon, który zgarnia 350.000€, gratulacje!!

   Klasyfikacja skuteczności (dokładny wynik)   II Kolejka


   Ekstraklasa 78, Kolejka: 25 - 20.01.2023 18:00:00
   Dziki wschód vs. Zjednoczeni Trzemeszno & Lech Poznań
   Radomiak RKS 1910 vs. LKS Uście Gorlickie


   1 Liga 5, Kolejka: 22 - 20.01.2023 18:00:00
   antek2142 vs. OSG ZAWISZA BYDGOSZCZ FC
   Czartowczyk vs. MYSZY FC
   FC.Wiocha vs. FCwrobs2


   2 Liga 3, Kolejka: 18 - 21.01.2023 18:00:00
   FC BRYDZIA vs. LKS ORZEŁ STANICA
   Borussia Stare Kramsko vs. FC FAMILIA Skiby


   Ekstraklasa 2, Kolejka: 5 - 21.01.2023 18:00:00
   Kanibalsi vs. Grzegorzko
   KP Cegielnianka Mazowsze vs. Legia Warszawa 93
   Skarp Granat vs. Juventus Czarnylas


   Czas do 20.01.2023 godzina 17:15.

   Post was edited 13 times, last by “Mewa98” ().

   Ekstraklasa 78, Kolejka: 25 - 20.01.2023 18:00:00
   Dziki wschód vs. Zjednoczeni Trzemeszno & Lech Poznań 4:2
   Radomiak RKS 1910 vs. LKS Uście Gorlickie 2:1

   1 Liga 5, Kolejka: 22 - 20.01.2023 18:00:00
   antek2142 vs. OSG ZAWISZA BYDGOSZCZ 3:1
   FC Czartowczyk vs. MYSZY FC 1:3
   FC.Wiocha vs. FCwrobs2 3:1

   2 Liga 3, Kolejka: 18 - 21.01.2023 18:00:00
   FC BRYDZIA vs. LKS ORZEŁ STANICA 1:2
   Borussia Stare Kramsko vs. FC FAMILIA Skiby 3:1

   Ekstraklasa 2, Kolejka: 5 - 21.01.2023 18:00:00
   Kanibalsi vs. Grzegorzko 1:4
   KP Cegielnianka Mazowsze vs. Legia Warszawa 93 3:1
   Skarp Granat vs. Juventus Czarnylas 1:3
   II Kolejka

   Ekstraklasa 78, Kolejka: 25 - 20.01.2023 18:00:00

   Dziki wschód vs. Zjednoczeni Trzemeszno & Lech Poznań 3:2
   Radomiak RKS 1910 vs. LKS Uście Gorlickie 2:2

   1 Liga 5, Kolejka: 22 - 20.01.2023 18:00:00

   antek2142 vs. OSG ZAWISZA BYDGOSZCZ FC 2:2
   Czartowczyk vs. MYSZY FC 3:1
   FC.Wiocha vs. FCwrobs2 1:2

   2 Liga 3, Kolejka: 18 - 21.01.2023 18:00:00

   FC BRYDZIA vs. LKS ORZEŁ STANICA 1:2
   Borussia Stare Kramsko vs. FC FAMILIA Skiby 3:1

   Ekstraklasa 2, Kolejka: 5 - 21.01.2023 18:00:00

   Kanibalsi vs. Grzegorzko 1:3

   KP Cegielnianka Mazowsze vs. Legia Warszawa 93 2:0
   Skarp Granat vs. Juventus Czarnylas 1:2

   P.S.Proszę o więcej kolorów :D