Zasady gry

  ZASADY GRY

  §1 Aby móc uczestniczyć w grze FutbolCup, konieczne jest zaakceptowanie Zasad użytkowania i Ogólnych Warunków Umowy.

  §2 Gra FutbolCup stwarza możliwości komunikacji między jej
  użytkownikami. Za treść pisemną i graficzną ich przekazu użytkownicy
  ponoszą odpowiedzialność sami. Pornograficzne, rasistowskie, obraźliwe i
  łamiące obowiązujące prawo treści mogą doprowadzić do natychmiastowego
  skasowania konta. Dotyczy to również jakiegokolwiek sposobu
  nadużywania możliwości komunikacji w ramach gry.

  §3 Żaden użytkownik nie może mieć roszczenia o uczestnictwo w grze FutbolCup.
  Operator zastrzega sobie prawo do kasowania kont graczy, którzy
  działają niezgodnie z OWU i zasadami użytkowania, łamią obowiązujące
  prawo lub dobre obyczaje.

  §4 Oszukiwanie w grze:

  (1) Każdy użytkownik zobowiązuje się do posiadania tylko i wyłącznie
  jednego konta. Tak zwane multikonta są zabronione. Dzielenie tego samego
  adresu IP musi zostać zgłoszone do Supportu w grze. Konto jest włąsnością playzo,
  gracz jedynie poświęca swój czas na prowadzenie klubu.

  Więcej informacji :
  - Wspólny adres IP
  Gracze posiadający ten sam numer IP zobowiązują się nie utrzymywać ze sobą stosunków
  handlowych.

  (2) Darowizny, kredyty lub radykalna preferencja jednego z kont w
  ramach gry jest niezgodna z zasadami gry. Związane z powyższym
  wykorzystywanie jednego konta na korzyść drugiego będzie karane
  skasowaniem konta.

  (3) Szczególnie atrakcyjne warunki transakcji między kontami, w których
  zasoby płyną przede wszystkim w jednym kierunku zostaną poddane
  szczegółowej kontroli i w przypadku złamania regulaminu karane.

  (4) Wszelkie bugi powinny zostać natychmiast zameldowane moderatorom i w
  żadnym razie nie powinny być wykorzystywane dla własnego lub
  zaprzyjaźnionego konta. Wykorzystywanie bugów pociąga za sobą
  zablokowanie konta.

  (5) Luki prowadzące do niedozwolonego gromadzenia kapitału lub
  uzyskiwania nadzwyczajnych korzyści innego rodzaju, które nie zostały
  zauważone przez operatora i mogą zostać użyte do nieuczciwej gry nie
  powinny być wykorzystywane, gdyż grozi to skasowaniem konta.

  (6) Boty oraz inne wpływające na grę narzędzia są surowo zabronione. Używanie programów botów karane będzie zablokowaniem konta.

  (7) Nie wolno unikać podatków od dochodów z gier w tzw. fałszywych turniejach.
  Wszelkie metody unikania podatków są zabronione i będą karane.

  (8) Celowe oddawanie meczów
  Celowe oddawanie meczów ligowych, towarzyskich lub innych spotkań w turniejach organizowanych przez Administrację gry w przypadku wysokiej stawki są zabronione.
  - walka o mistrzostwo,
  - walka o miejsce premiowane biletem LE,
  - walka o awans do wyższej ligi,
  - walka o utrzymanie
  - rywalizacja w organizowanych cyklicznie projektach: Liga Mistrzów/Liga Europejska/Liga Towarzyska
  - turnieje specjalne

  Zaliczamy do tego wszystkie działania prowadzące do łamania zasad piłkarskiego FAIR PLAY, które zaprowadzą drużynę do nieczystego sukcesu.
  Stowarzyszenia są pomysłem graczy i każda pomoc wewnątrz takich grup, która będzie łamać zasady gry (czyt. regulamin w grze) będzie surowo karana.
  W przypadku graczy z tego samego stowarzyszenia jest możliwe domniemane dogadanie się ich o ustawienie meczu dlatego takie przypadki będą weryfikowane w bardzo skrupulatny sposób.
  Pozostałe mecze będą weryfikowane indywidualnie.
  Również spotkania, które będą odbywać się w środku sezonu mające wpływ na końcową klasyfikację i będą również weryfikowane pod kątem gry FAIR PLAY.


  §5 Turnieje

  Maksymalne nagrody turniejowe

  1. Turniej zwykły w grze:
  Maksymalna nagroda na 1 uczestnika - 2 mln (wartość ogólna turnieju 16 mln)
  2. Turniej Premium 8:
  Maksymalna nagroda na 1 uczestnika - 5 mln (wartość ogólna turnieju 40 mln)
  3. Turniej Premium 16:
  Maksymalna nagroda na 1 uczestnika - 8 mln (wartość ogólna turnieju 128 mln)
  4. Turniej Premium 32:
  Maksymalna nagroda na 1 uczestnika - 15 mln (wartość ogólna turnieju 480 mln)

  Turnieje zwykle i turnieje symulacyjne, w których podział środków finansowych odbywa się za pośrednictwem Operatora Gry posiadają pewne uwarunkowania:

  - turniej musi zostać zgłoszony do Operatora Gry i uzyskać jego zgodę
  - turniej musi być w sposób czytelny i zrozumiały przedstawiony na Forum Gry
  - turniej musi składać się z więcej niż jednej rundy
  - turniej musi być dostępny do większej liczby uczestników (maksymalna liczba uczestników z jednego stowarzyszenia wynosi 50%)
  - podział nagród w turnieju musi być znany jeszcze przed jego rozpoczęciem
  - każda zmianę dotyczącą turnieju należy zgłosić do Operatora Gry i uzyskać jego zgodę
  - w turniejach złożonych z 2 rund - 16 drużyn (za rundy turnieju nie uważa się eliminacji) maksymalna wartość nagród ogółem to: 100 mln (zwycięzca nie może otrzymać więcej niż 25% ogólnej wartości nagród w turnieju)
  - w turniejach złożonych z 2 rund - 32 drużyny (za rundy turnieju nie uważa się eliminacji) maksymalna wartość nagród ogółem to: 200 mln (zwycięzca nie może otrzymać więcej niż 25% ogólnej wartości nagród w turnieju)
  - w turniejach złożonych z więcej niż 2 rund (za rundy turnieju nie uważa się eliminacji) maksymalna wartość nagród ogółem to: 300 mln (zwycięzca nie może otrzymać więcej niż 20% ogólnej wartości nagród w turnieju)
  - awans z każdej rundy mogą uzyskać minimalnie 2, a maksymalnie 4 drużyny
  - sponsor nie może przekazać więcej niż 50 mln na turniej, bądź na turnieje jeżeli odbywają się w tym samym czasie
  - turniej może odbywać się maksymalnie raz na kwartał

  Jeśli wyżej wymienione warunki nie zostaną spełnione, stanowi to przestępstwo polegające na przerzucaniu pieniędzy między kontami.
  Będzie to skutkowało zablokowaniem kont i usunięciem pieniędzy z gry.
  Ponadto pragniemy poinformować, że Operator Gry nie będzie już rozpatrywał zgłoszeń dotyczących tzw. "Turniejów pożegnalnych"

  §6 Gra FutbolCup nie przejmuje odpowiedzialności za długi, które
  powstały na wskutek korzystania z gry. Odszkodowanie jest wykluczone w
  każdym przypadku.

  §7 Obce linki, Ściągnij-linki oraz tzw. Reflinki (Linki reklamowe)

  Pragniemy zwrócić uwagę, że zamieszczanie wszelkiego rodzaju obcych linków*,
  ściągnij-linków oraz tzw. reflinków (linków reklamowych)lub innych wszelkiego rodzaju odsyłaczy do innych stron, serwisów, czatów, forów itd.
  zabronione jest zarówno w Waszych postach, sygnaturach, opisach klubu, gazetkach klubowych lub zdjęciach/screenach.
  Wszyscy, którzy mimo wyraźnego zakazu zamieszczą niedozwolone odsyłacze w
  postach, sygnaturach, opisach klubu, gazetkach klubowych
  lub zdjęciach/screenach i nie usuną ich na żądanie moderatorów lub adminów zostaną zablokowani.

  Zabrania się zamieszczania jakichkolwiek linków
  prowadzących do stron konkurencji. Konsekwencja łamania tego punktu
  regulaminu została opisana powyżej.

  * Przez obce linki rozumiane są wszelkiego rodzaju odnośniki
  [bezpośrednie oraz pośrednie] do obcych stron, bez względu na ich zapis i
  fakt parsowania.

  §8 Należy stosować się do wskazówek administratorów i moderatorów.
  Niestosowanie się do wskazówek administracji grozi zablokowaniem konta.

  §9 Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.

  Wszystkie kary za ww. nieprzestrzegany regulamin będą wymierzane indywidualnie. Każdy ukarany użytkownik ma prawo odwołania się od decyzji pisząc wiadomość poprzez Support z dokładnym opisaniem sprawy.
  Support maksymalnie w ciągu 48 godzin ustosunkuje się od otrzymanej wiadomości.


  Support GRY

  Post was edited 18 times, last by “woooojtaaaas” ().