Sticky Regulamin Ligi Towarzyskiej PL

  Regulamin Ligi Towarzyskiej PL  1. Postanowienia ogólne:

  Pkt 1.1. Każdy z Uczestników Ligi Towarzyskiej (dalej LT) przystępując do rozgrywek ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Ligi Towarzyskiej (dalej Regulamin) oraz wprowadzanymi na bieżąco aktualizacjami Regulaminu.
  Pkt 1.2. Uczestnik LT przystępując do rozgrywek akceptuje równocześnie Regulamin.
  Pkt 1.3. Organizatorem LT jest woooojtaaaas (dalej Organizator).
  Pkt 1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego poinformowania uczestników LT (proszę zwracać uwagę na ostatnią aktualizację Regulaminu - dół strony).
  Pkt 1.5. Organizator wiadomości skierowane do Uczestników LT zamieszcza na forum LT w temacie Ogłoszenia oraz w swojej gazetce. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z opublikowaną wiadomością. Zaleca się subskrypcję gazetki Organizatora.
  Pkt 1.6. Organizator jest zobowiązany do zaznaczania kolorem niebieskim zmian naniesionych ostatnią aktualizacją Regulaminu.
  Pkt 1.7. Wszelkie sporne, niejasne i nieujęte sytuacje w Regulaminie są każdorazowo oceniane przez Organizatora, po czym podejmowana jest decyzja.
  Pkt 1.8. Wyniki spotkań z danej kolejki LT pobiera Organizator przez funkcję Raportów z gier ligowych. Nie ma obowiązku przesyłania wyników na PW - jeśli jednak Uczestnik zdecyduje się na przesłanie wyniku w temacie/treści wiadomości ma znajdować się numer ligi oraz numer kolejki wraz z wynikiem.

  2. Uczestnicy rozgrywek:

  Pkt 2.1. Uczestnikami LT są zespoły, które zakwalifikowały się na podstawie listy zapisów umieszczonej na Forum.
  Pkt 2.2. W rozgrywkach LT nie mogą występować drużyny graczy, które decyzją organizatora LT nie otrzymały zgody na występowanie w rozgrywkach LT w bieżącej edycji.
  Pkt 2.3. Każdy uczestnik zobowiązuje się do gry FAIR w Meczach Towarzyskich. Nieprzestrzeganie tego będzie skutkować usunięciem z LT.
  Pkt 2.4. Jeżeli Uczestnik spowoduje kontuzję/osłabienie gracza należy udowodnić screenami z meczu (akcja, w której zawodnik odniósł kontuzję, oraz sam gracz, przy którym jest czerwony/żółty krzyżyk). Każda sytuacja jest oceniania indywidualnie. Punkt dotyczy zawodników, którzy mieli świetną formę.
  Pkt 2.5. Organizator każdorazowo przed każdym sezonem przyjmuje, że każdy z Uczestników zagra w kolejnym sezonie.
  Pkt 2.6. Uczestnicy zobowiązują się do poinformowania Organizatora o rezygnacji z gry w LT. Nie zgłoszenie tego faktu będzie wiązało się z wykluczeniem z rozgrywek na minimum 5 edycji.
  Pkt 2.7. Uczestnik w przypadku notorycznego naruszania Regulaminu, sprawiania kłopotów, nie szanowania innych Uczestników LT będzie miał dożywotni zakaz gry w LT.
  Pkt 2.8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Gry, w innym przypadku Uczestnik zostanie ukarany dyskwalifikacją na co najmniej jedną edycję.


  Aktualizacja: 22.06.2020r.

  Post was edited 57 times, last by “woooojtaaaas” ().  3. Zasady rozgrywek:

  Pkt 3.1. Uczestnicy, zarówno gospodarze jak i goście akceptują (wysyłają MT tak, aby je zaakceptować) w następujących terminach:
  a. wszystkie kolejki do 15 dnia następnego miesiąca (kolejki z miesięcy: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad) do 5 dni po wrzuceniu terminarza przez Organizatora, licząc od dnia następnego po wrzuceniu terminarzy (np. terminarze wrzucone 17/06/2019, termin akceptacji jest do 22/06/2019 do 23:59),
  b. pozostałe spotkania powinny być zaakceptowane na trzy tygodnie przed daną kolejką (np. kolejka wypada 01.06.2019, powinna być zaakceptowana 21 dni przed tym terminem - do 12/05/2019),
  c. rywal ma obowiązek napisać PW przypominające o zaakceptowaniu MT oraz upewnić się, czy rywal nie ma utrudnionego dostępu do Futbolcup (urlop/wakacje itp.) w odpowiednio do tego stworzonym dziale przed znalezieniem sobie nowego rywala.
  Pkt 3.2. Na wyraźną prośbę pierwotnego gospodarza może zostać zmieniony gospodarz. Przez wyraźną prośbę rozumie się:
  a. wysłaną wiadomość o zmianie miejsca spotkania,
  b. zaakceptowanie wysłanego zaproszenia na MT z zamienionym miejscem spotkania przez drugiego uczestnika (pierwotnego gościa),
  c. wysłanie zaproszenia na MT z zamienionym miejscem spotkania przez pierwotnego gospodarza,
  d. w przypadku odrzucenia MT ze zmienionym miejscem spotkania Uczestnik odrzucający MT i wysyłający MT wg terminarza ma obowiązek poinformować rywala o tym fakcie poprzez wiadomość prywatną.
  Pkt 3.3. Jeśli mecz nie zostanie zaakceptowany w przeciągu 2 dni uczestnik zobowiązany jest do wysłania wiadomości w grze w celu przypomnienia o spotkaniu.
  Pkt 3.4. Po niezaakceptowaniu przez jedną ze stron MT w wymaganym terminie lub brak odzewu na PW można poszukiwać nowego rywala na wolny termin.
  Pkt 3.5. Uczestnik mający MT z nowym sparingpartnerem jedynie z własnej nieprzymuszonej woli może anulować MT, by zagrać LT.
  Pkt 3.6. Aby nie narażać na koszty oraz walkowery uczestników LT dopuszcza się możliwość dogrania zaległego spotkania:
  a. w formie symulacji najpóźniej do godziny rozpoczęcia MT danej kolejki. Wynik należy przesłać Organizatorowi w wiadomości prywatnej w grze, zaznaczając w niej kto jest winnym nie rozegrania MT - można stosować pkt 3.7.2.
  b. w formie MT w wolnym terminie poza LT (np. środa / piątek). MT powinno być rozegrane przed końcem danego sezonu LT. Przełożony mecz wraz z terminem powinien być zgłoszony Organizatorowi.

  Pkt 3.7. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się w wyznaczonym terminie:
  a. z winy jednego z managerów - zostaje ukarany on walkowerem,
  b. z winy obu managerów - zostają oni ukarani obustronnym walkowerem,
  Pkt 3.7.1. Decyzję o winie jednego bądź obu menadżerów, na podstawie złożonych wyjaśnień podejmuje Organizator.
  Pkt 3.7.2. Wyjaśnienia dotyczące powodu nierozegranego meczu należy przesłać Organizatorowi do godziny rozpoczęcia kolejki spotkania, które ma się nie odbyć. Najlepiej, aby wyjaśnienia były podparte screenami z wysłanymi wiadomościami z prośbą o zaakceptowanie MT.
  Pkt 3.7.2.1 Nie ma obowiązku zgłaszania braku akceptacji ze strony przeciwnika, jeśli ten zostanie wykluczony z LT (ma co najmniej 6 w/o).
  Pkt 3.7.3. W przypadku braku wyjaśnień:
  a. jednej ze stron – zastosowanie ma Pkt. 3.7.a. na korzyść składającego wyjaśnienie.
  b. z obu stron – zastosowanie ma Pkt. 3.7.b.
  Pkt 3.7.4. W przypadku skontaktowania się gracza z zajętym terminem jego przeciwnik ma obowiązek umożliwić mu dogranie tej kolejki w formie symulacji w przeciwnym wypadku ma zastosowanie Pkt 3.7.b. Punkt nie odnosi się do spotkania rozegranego w LT jako MT (sytuacja wystawienia nieodpowiedniego składu 0 jedynie dobra wola rywala na rozegranie symulacji daje możliwość zmiany rezultatu).
  Pkt 3.8. Liczba spotkań:
  a. oddanych w/o nie może przekroczyć 5 spotkań w danej edycji,
  b. oddanych w/o nie może przekroczyć 3 spotkań, w których drużyna wystawia mniej niż dopuszczalną liczbę zawodników do rozegrania spotkania,
  b. rozegranych w formie meczy symulacyjnych w trakcie sezonu nie może przekroczyć 5 spotkań.
  Pkt 3.9. Punkt 3.8. nie ma zastosowania w sytuacji, gdy jednego z Uczestników w trakcie sezonu zastępuje inny Uczestnik, dogrywając spotkania w zajętych terminach meczy towarzyskich w formie symulacji.
  Pkt 3.10. Każde spotkanie u zespołu, który zawinił, że MT nie odbyło się w wyznaczonym terminie, a zostało:
  a. oddane walkowerem powoduje odjęcie 5 punktów w następnym sezonie,
  b. rozegrane meczem symulacyjnym powoduje odjęcie 3 punktów w następnym sezonie za każdy mecz, jeśli rozegrano co najmniej dwa takie spotkania (jedno rozegrane spotkanie nie powoduje odjęcia punktów).
  c. ujemne punkty mogą zostać anulowane w przypadku zabezpieczenia, a następnie przekazania uzgodnionej z Organizatorem kwoty EUR na poczet nagród w LT. Fakt ten powinien być zgłoszony najpóźniej do rozegrania pierwszego spotkania rundy rewanżowej.
  Pkt 3.11. Gracz, który nie rozgrywa MT może zostać wykluczony z rozgrywek przez Organizatora LT.
  Pkt 3.12. Okres wykluczenia z rozgrywek LT jest ustalany w każdym przypadku indywidualnie i jest uzależniony m.in. od:
  a. liczby oddanych MT przez w/o w poprzednich edycjach,
  b. liczby oddanych MT przez w/o w bieżącej edycji,
  c. liczby pustych MT poszkodowanych zespołów,
  d. innych przyczyn (np. częstotliwość, wpływ na brak aktywności w grze itp.).
  Pkt 3.13. Zespół, który w trakcie rozgrywek LT
  a. w pierwszej rundzie osiągnie 6 w/o lub symulacji, które wykluczą go z LT zostaje przesunięty na ostatnie miejsce w tabeli. Wszystkie rozegrane spotkania z zespołem zostają zweryfikowane jako w/o na korzyść przeciwników,
  b. jeżeli w min. ostatnich 3 kolejkach I rundy oraz 3 pierwszych kolejkach zespół otrzyma w/o, które wykluczą z rozgrywek zastosowanie ma pkt 3.13.a.
  Pkt 3.14. Zespół, który po wycofaniu z rozgrywek jeszcze w tym samym sezonie zdecyduje się na powrót następny sezon rozpoczyna z -15 pkt.

  4. System rozgrywek:


  Pkt 4.1. System rozgrywek LT jest każdorazowo ustalany na początku każdego sezonu.
  Pkt 4.2. Nowy sezon rusza każdego pierwszego dnia miesiąca, terminarz na nowy sezon (kolejny miesiąc) jest wrzucany w ostatnim dniu sezonu (22 dzień miesiąca), następnie następuje wysyłanie/akceptowanie MT w terminach wskazanych w pkt 3.1.
  Pkt 4.3. W rozgrywkach LT kolejność zespołów w tabeli ustalana jest według liczby zdobytych punktów.
  Pkt 4.4.W przypadku równej ilości punktów:
  Pkt 4.4.1. Przy dwóch zespołach o kolejności w tabeli decyduje:
  a. liczba spotkań oddanych w/o,
  b. bilans bramkowy,
  c. bramki strzelone,
  d. liczba zwycięstw,
  e. spotkania bezpośrednie między zespołami,
  f. przy dalszej równości, zarządza się dodatkowy dwumecz symulacyjny.
  Pkt 4.4.2. Przy więcej niż dwóch zespołach:
  a. liczba spotkań oddanych w/o,
  b. bilans bramkowy,
  c. bramki strzelone
  d. liczba zwycięstw,
  e. mecze bezpośrednie między zespołami,
  f. przy dalszej równości, zarządza się dodatkowe dwumecze symulacyjne.
  g. przy dalszej równości, zarządza się losowanie przeprowadzone przez Organizatora.
  Pkt 4.5. W trakcie rozgrywek w używane będą następujące skróty:
  Pkt 4.5.1. tabele RAZEM, DOM, WYJAZD:
  a. Z - Zwycięstwa,
  b. R -Remisy,
  c. P - porażki,
  d. w/o - walkowery,
  e. (m) - mistrz,
  f. (b) - beniaminek,
  g. (s) - spadkowicz.
  Pkt 4.5.2. tabela FORMY:
  a. ZD - zwycięstwo dom,
  b. RD - remis dom,
  c. PD - porażka dom,
  d. ZW - zwycięstwo wyjazd,
  e. RW - remis wyjazd,
  f. PW - porażka wyjazd.

  Aktualizacja: 22.06.2020r.

  Post was edited 16 times, last by “woooojtaaaas” ().

  ORGANIZACJA GRY SEZONU

  Sezon trwa 01/XX/20XX - 22/XX/20XX.

  Sezon kończy się 22/XX/20XX. Tego dnia wrzucam terminarz na nowy sezon, ponieważ wiadomo już kto gdzie zagra. Zapraszacie/przyjmujecie MT wg regulaminu, z którym mam nadzieję się zapoznaliście - patrz wyżej.

  Kolejny sezon gramy 01/XX+1/20XX-22/XX+1/20XX i analogicznie 22/XX+1/20XX będzie sezon na XX+2 sezon (po tym jak dowiemy się kto spada, a kto awansuje), który ruszy z dniem 01/XX+2/20XX, w październiku cykl się powtarza tj. liga do 22/XX+2/20XX, wrzucam terminarz (po tym jak dowiemy się kto spada, a kto awansuje) itd., itd.

  Stąd też moja prośba o dostępność online na FC od 22 dnia każdego miesiąca.

  Oczywiście daty wrzucenia terminarza tj. 22/XX/20XX i 22 dzień kolejnych miesięcy są orientacyjne, ponieważ nie jestem w stanie teraz określić, czy nie wypadnie mi coś nagłego - najpóźniej będzie to wrzucone dzień po zakończeniu danego sezonu. Jeśli nie dałbym rady wyślę jakiejś osobie Excela, która stworzy terminarz i go opublikuje.

  XX - dowolny miesiąc w roku

  Liczę, że jest to pomocne. W razie pytań jestem dostępny tu na forum lub na PW w grze.

  Pozdrawiam,

  woooojtaaaas

  Post was edited 2 times, last by “woooojtaaaas” ().

  Przykład do pkt. 3.2.:

  Klub A - 10.000 stadion
  Klub B - 20.000 stadion

  Terminarz:

  Klub A : Klub B

  Warianty:
  a. Klub A/B pisze PW do gracza A/B z propozycją gry na większym, klub A/B - wysłanie zaproszenia na większym stadionie lub którys z graczy może się nie zgodzić, na zmianę gospodarza,
  b. Klub B wysyła MT do klubu A ze zmianą gospodarza, klub A może, ale nie musi zaakceptować, jesli chce grać u siebie na mniejszym stadionie nikt go nie zmusi do zmiany decyzji,
  c. Klub A wysyła MT do klubu B ze zmianą gospodarza, klub B może, ale nie musi zaakceptować, jesli chce grać na wyjeździe na mniejszym stadionie nikt go nie zmusi do zmiany decyzji.

  Post was edited 1 time, last by “woooojtaaaas” ().

  W związku z tym, iż jest to I edycja terminy wysyłania/akceptowania MT są następujące:
  a) I runda - do 22/10/2018
  b) II runda - do końca października tj. 31/10/2018
  c) wolne mecze - do końca pierwszej rundy tj. 11/11/2018.

  Kolejny sezon startuje 01/12/2018 - na grudzień NIE SZUKACIE sparningpartnerów. Terminarz grudniowy będzie po zakończeniu listopadowego sezonu tj. 22/11/2018, następnie zapraszacie wg regulaminu.