Sticky FAQ Chat

  FAQ Chat

  W nowej wersji Futbolcup.pl mamy dodany do gry komunikator tekstowy Chat.
  Gdy się zalogujemy na nasze konto widzimy go zaraz po lewej stronie.
  Jeżeli jest nie widoczny należy kliknąć na biały dymek, a wówczas stanie się aktywny.
  Korzystanie z Chat regulowane jest regulaminem.
  Na straży regulaminu stoi czterech moderatorów podczas swojej obecności.

  Chat podzielony jest na cztery pokoje.
  Pokój główny
  Pytania i pomoc
  Rynek transferowy
  Ostatni czwarty pokój jest tylko dla graczy danej ligi, w której gra zalogowany użytkownik gry.
  Zgodnie z nazwami pokoi można w nich poruszać wybrane tematy.

  Komendy komunikatora tekstowego Chat
  Aby uzyskać informacje o dostępnych komendach należy w polu tekstowym wpisać /help i nacisnąć enter, a wówczas pojawi się nam lista komend.  /userlist
  Komenda ta pozwoli nam zobaczyć kto w tym czasie jest aktywny w grze i na czacie.  /p "(text:username)" (text:message)
  (np. /p "dzelen" FAQ Chat)


  Za pomocą tej komendy możemy prowadzić prywatną rozmowę z wybranym przez nas użytkownikiem gry dostępnym w tym czasie.  Po wpisaniu takiej komendy pojawi się nam na ekranie głównym Chat taki komunikat.  Widzimy tu pogrubionymi literami, że prowadzimy prywatną rozmowę.
  Ich zu dzelen: => Ja do dzelen:
  W odpowiedzi dostajemy następujący komunikat  Jak widzimy, dostaliśmy odpowiedź od wcześniej wywołanego użytkownika gry.
  dzelen schreibt: => dzelen pisze:

  Aby odpisać albo ponownie napisać w już rozpoczętym Chat, nie trzeba po raz kolejny wpisywać ręcznie komendy.
  Wystarczy że najedziemy na nick użytkownika kursorem i klikniemy lewym przyciskiem myszki.
  Wówczas komenda sama pojawi się w polu tekstowym, a nam wystarczy tylko napisać tekst do użytkownika i nacisnąć enter.

  WAŻNE
  MIMO ŻE CAŁA NASZA ROZMOWA BĘDZIE WIDOCZNA W GŁÓWNYM OKNIE TO WIDZIEĆ JĄ BĘDĄ TYLKO UŻYTKOWNICY PROWADZĄCY PRYWATNĄ ROZMOWĘ.


  WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA LINKÓW TURNIEJOWYCH WRZUCANYCH NA CHAT!

  Aby wrzucony link po jego skopiowaniu-wklejeniu przekierowywał nas bezpośrednio do danego turnieju musi zostać troszkę skrócony.


  Link skopiowany bezpośrednio z gry (nie będzie działał prawidłowo)
  https://futbolcup.pl/#/index.php?w=3501&area=user&module=tournament&action=tournament&tournament=10&section=own&_=1541113627

  Link troszkę skrócony (zadziała prawidłowo)
  https://futbolcup.pl/#/index.php?w=3501&area=user&module=tournament&action=tournament&tournament=10

  Aby otrzymać link skrócony należy go w pewnym momencie odciąć (ta część na czerwono).
  https://futbolcup.pl/#/index.php?w=3501&area=user&module=tournament&action=tournament&tournament=10&section=own&_=1541113627

  W ten sposób uzyskany link możemy śmiało wrzucić na chat, a każdy kto użyje metody skopiuj-wklej zostanie od razu przekierowany do strony z danym turniejem.

  Post was edited 35 times, last by “sunshaine” ().