Support

    Support

    Jest to zakładka przenosząca nas na stronę, gdzie możemy skontaktować się z Administracja Playzo.



    UWAGA
    Wszelkie uwagi co do gry i forum najlepiej zgłaszać w odpowiednich działach na forum bądź do pracujących tam Moderatorów, gdyż to skróci czas oczekiwania.

    Post was edited 6 times, last by “sunshaine” ().